• Odbierz prezent
Stany Zjednoczone- czy gospodarka nadąża za giełdami?

Poznaliśmy dzisiaj kolejne dane z największej gospodarki na świecie, czyli ze Stanów Zjednoczonych za czerwiec:

Bazowe zamówienia środków trwałych (m/m): 3,3% (prognoza: 3,5%; poprzednio: 3,7%)

Zamówienia środków trwałych (m/m): 7,3% (prognoza: 7,2%; poprzednio: 15,7%)

Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń (m/m): 3,3% (prognoza: 2,3%; poprzednio 1,6%)

Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (m/m): 9,2% (poprzednio: 15,3%)

Co to są środki trwałe ?

Środki trwałe zaliczamy do rzeczowych aktywów trwałych. Jest to majątek jednostki lub przedsiębiorstwa o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok. W momencie zakupu lub przejęcia do eksploatacji musi on być zdatny do użytku. Może być wykorzystany na własne potrzeby lub wynajmowany innym. Do środków trwałych zaliczamy przede wszystkim: nieruchomości, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, narzędzia i pozostałe wyposażenie, a także inwentarz żywy.

Bazowe zamówienia środków trwałych w przeszłości

Pandemia koronawirusa doprowadziła do największego załamania zamówień środków trwałych w Stanach Zjednoczonych w historii. W maju poznaliśmy odczyt przedstawiający wartość -8,2%, podczas gdy wcześniej największe jednomiesięczne załamanie sięgnęło -5,9% i miało miejsce w 2009 roku czyli nastąpiło po poprzednim kryzysie z lat 2007-2009. Na szczęście w czerwcu 2020 roku mieliśmy do czynienia ze zdecydowaną poprawą, gdyż wskaźnik ten wzrósł o +4,0%. Miejmy nadzieję, że najgorsze jest już za nami.

 USA- zmaówienia

Wykres przedstawiający zamówienia na środki trwałe w USA (od 2008 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Niemcy i Francja- wskaźniki PMI dla usług i przemysłu

Strefa Euro- wskaźnik PMI dla usług i przemysłu

Wielka Brytania- wskaźnik PMI dla usług i przemysłu

USA- rynek nieruchomości oraz wskaźnik PMI

Niemcy- wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo

Notowania: S&P 500

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/SP:SPX/

Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk