• Odbierz prezent
Stany Zjednoczone- czy firmy stać na nowe inwestycje? Sprawdzamy dane dotyczące zamówień środków trwałych w USA

26 sierpnia 2020 roku otrzymaliśmy najnowsze informacje na temat zamówień środków trwałych w Stanach Zjednoczonych:

Bazowe zamówienia środków trwałych (sierpień): 2,4% (prognoza: 2,0%; poprzednio: 4,0%)

Zamówienia środków trwałych (m/m): 11,2% (prognoza: 4,3%; poprzednio: 7,7%)

Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń (m/m): 1,9% (prognoza: 1,9%; poprzednio 4,3%)

Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (m/m): 9,9% (poprzednio: 9,7%)

Bazowe zamówienia środków trwałych w przeszłości

Pandemia koronawirusa doprowadziła do największego załamania zamówień środków trwałych w historii Stanów Zjednoczonych. W maju poznaliśmy odczyt przedstawiający wartość -8,2%, podczas gdy wcześniej największe jednomiesięczne załamanie sięgnęło -5,9% i miało miejsce w 2009 roku czyli nastąpiło po poprzednim kryzysie z lat 2007-2009. Na szczęście kolejne miesiące przyniosły już odbicie tego wskaźnika. Najpierw publikacja z czerwca 2020 roku wyniosła +4,0%, a następnie z lipca +3,3% (dotyczą one oczywiście sytuacji w poprzednim miesiącu).

 Wykres przedstawiający zamówienia na środki trwałe w USA (od 2008 roku)

Wykres przedstawiający zamówienia na środki trwałe w USA (od 2008 roku)

Co to są środki trwałe ?

Środki trwałe zaliczamy do rzeczowych aktywów trwałych. Jest to majątek jednostki lub przedsiębiorstwa o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok. W momencie zakupu lub przejęcia do eksploatacji musi on być zdatny do użytku. Może być wykorzystany na własne potrzeby lub wynajmowany innym. Do środków trwałych zaliczamy przede wszystkim: nieruchomości, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, narzędzia i pozostałe wyposażenie, a także inwentarz żywy.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Niemcy i Francja- wskaźniki PMI

Niemcy- PKB Niemiec

Niemcy- nastroje biznesowe Ifo

USA- wskaźnik zaufania konsumentów wg. Conference Board

USA- sprzedaż nowych domów i nowych nieruchomości


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk