• Odbierz prezent
Stany Zjednoczone – bomba informacyjna z największej gospodarki świata

25 czerwca 2020 roku, o godzinie 14:30, otrzymaliśmy spory pakiet danych dotyczący sytuacji w gospodarce Stanów Zjednoczonych za maj:

Bazowe zamówienia środków trwałych (m/m): 4,0% (prognoza: 2,5%; poprzednio: -8,2%)

Zamówienia środków trwałych (m/m): 15,8% (prognoza: 10,9%; poprzednio: -18,1%)

PKB (k/k) za 1 kwartał: -5,0% (prognoza: -5,0%; poprzednio: 2,1%)

Deflator PKB (k/k) za 1 kwartał: 1,6% (prognoza: 1,4%; poprzednio: 1,4%)

Zadeklarowani wstępni bezrobotni: 1.480 tys. (prognoza: 1.300 tys.; poprzednio: 1.540 tys.)

Bilans handlowy towarów: -74,34 mld (poprzednio: -70,73 mld)

Co to są środki trwałe ?

Środki trwałe zaliczamy do rzeczowych aktywów trwałych. Jest to majątek jednostki lub przedsiębiorstwa o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok. W momencie zakupu lub przejęcia do eksploatacji musi on być zdatny do użytku. Może być wykorzystany na własne potrzeby lub wynajmowany innym. Do środków trwałych zaliczamy przede wszystkim: nieruchomości, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, narzędzia i pozostałe wyposażenie, a także inwentarz żywy.

Zamówienia środków trwałych w przeszłości

Nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że zamówienia w Stanach Zjednoczonych drastycznie spadły. Pandemia koronawirusa zebrała gigantyczne żniwa, co widać wyraźnie na wykresach. Ostatni wynik bazowych zamówień środków trwałych, który poznaliśmy w maju był najgorszy w dostępnej historii obejmującej okres od ostatniego kryzysu.

USA - bazowe 

Wykres 1: Bazowe zamówienia środków trwałych (m/m) (od 2008 roku)

Podobnie ma się sytuacja z zamówieniami środków trwałych. Tutaj ostatnie dwie publikacje to dramatyczne zanurzenie. Mieliśmy już raz taki przypadek w 2014 roku. Jednak wtedy załamanie trwało wyłącznie 1 miesiąc.

USA - zamówienia 

Wykres 2: Zamówienia środków trwałych (m/m) (od 2008 roku)

Zadeklarowani wstępni bezrobotni w przeszłości

Od kwietnia 2020 roku, kiedy poznaliśmy szokujące dane przedstawiające 6.867 tyś. nowych zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych w ciągu tygodnia, kolejne odczyty systematycznie się zmniejszały. Ostatni tydzień, raportowany 18 czerwca 2020 roku przyniósł wartość 1.508 tyś., a na dzisiaj prognozowano kolejny spadek tej ilości do 1.300 tyś. osób. Bardzo niepokojący jest jednak fakt, że z tygodnia na tydzień wciąż przybywa nowych bezrobotnych. Co by było w razie ponownego zatrzymania gospodarek? Nie jest to przecież wykluczone, bowiem wirus wciąż szaleje, a statystyki ze Stanów Zjednoczonych nie napawają optymizmem.

USA - bezrobotni 

Wykres 3: Zadeklarowani wstępni bezrobotni (od grudnia 2019 roku)

Co to jest PKB?

PKB (Produkt Krajowy Brutto) jest miarą wielkości gospodarki. Wzrost lub spadek realnego PKB, a także dynamika tych ruchów stanowi miarę wzrostu gospodarczego. PKB jest podstawowym miernikiem efektów pracy całego społeczeństwa. Opisuje łączną wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w określonej jednostce czasu.

PKB Stanów Zjednoczonych w przeszłości

Konsensus rynkowy dotyczący PKB Stanów Zjednoczonych był na dzisiaj wyznaczony na poziomie -5,0%. Jest to oczywiście gigantyczne załamanie, jednak pamiętajmy, że po kryzysie 2007-2009 mieliśmy do czynienia z jeszcze gorszymi rezultatami. W czerwcu 2009 roku podano, że spadek wyniósł -6,4%.

USA - PKB 

Wykres 4: PKB w Stanach Zjednoczonych (k/k) (od 2008 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Nowa Zelandia - stopy procentowe

Polska - stopa bezrobocia

Niemcy - nastroje biznesowe Ifo

USA - zapasy ropy naftowej

Nowa Zelandia - bilans handlowy


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk