• Odbierz prezent
STALPROFIL S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe STALPROFIL S.A. za I kwartał 2021 roku (2021-04-20 08:19)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Wstępne szacunkowe wyniki finansowe STALPROFIL S.A. za I kwartał 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka) informuje o szacowanych, jednostkowych wynikach finansowych Spółki za okres I kwartału 2021:
1. przychody ze sprzedaży 198 430 tys. złotych, co stanowi wzrost o 12,3 % w stosunku do I kwartału 2020 roku,
2. zysk operacyjny 16 128 tys. złotych, co stanowi wzrost o 551 % w stosunku do I kwartału 2020 roku,
3. zysk netto 12 749 tys. złotych, co stanowi wzrost o 306 % w stosunku do I kwartału 2020 roku.

Z uwagi na przyjętą przez STALPROFIL S.A. długoterminową strategię rynkową, która charakteryzuje się bardzo szeroką ofertą wyrobów hutniczych dla kontrahentów Spółki i związanym z tym relatywnie wysokim stanem zapasów magazynowych, wyniki Spółki wykazują dużą wrażliwość na zmiany cen wyrobów hutniczych. W związku z tym, obserwowany od grudnia 2020 roku, niespotykany w ostatnich latach wzrost cen rynkowych stali, istotnie wpłynął na wzrost marż handlowych, a tym samym na wzrost wysokości wypracowanego przez Spółkę zysku operacyjnego oraz zysku netto za I kwartał 2021 roku.
Dla przykładu, Indeks Cen Stali opublikowany przez Polską Unię Dystrybutorów Stali dla ostatniego tygodnia marca 2021 wskazuje, iż znacząco wzrosła r/r średnia cena wybranych, podstawowych wyrobów hutniczych z oferty handlowej Spółki, to jest: profili HEB 200 o 40%, kształtowników giętych na zimno S235JRH o 58% i blach gorącowalcowanych S235JRH o 70%.
Trudno jednak ocenić trwałość trendu cenowego, jaki ukształtował się na rynku w pierwszym kwartale 2021r. Kluczowym parametrem mającym wpływ na ceny wyrobów hutniczych jest aktualny popyt na stal oraz poziom kosztów jej produkcji, w tym kosztów podstawowych surowców: rudy żelaza, węgla koksującego i złomu, a także kosztów energii i emisji CO2. Istnieje zatem ryzyko, iż potencjalne zmiany poziomu kosztów produkcji stali lub zachwianie obecnej relacji pomiędzy podażą, a popytem na wyroby hutnicze, mogą być przeszkodą dla utrzymania dynamiki cen wyrobów hutniczych, a tym samym dla kontynuowania nadzwyczajnych wyników Spółki w II półroczu 2021 roku.
Spółka ma możliwości sfinansowania zwiększenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy, wynikającego ze wzrostu cen wyrobów hutniczych.
Zaprezentowany wynik uwzględnia dokonane odpisy i rezerwy, w tym rezerwy na towary o niskiej rotacji i rezerwy na ryzyka związane z realizacją kontraktów na budowę gazociągów, które realizuje Oddział Stalprofil SA w Zabrzu.
Opublikowane przez Zarząd STALPROFIL S.A. szacunki poziomu przychodów, zysku operacyjnego oraz zysku netto za I kwartał 2021 roku będą przez Spółkę na bieżąco monitorowane do czasu publikacji raportu okresowego, który Spółka zamierza przekazać w dniu 28 maja 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFIL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Roździeńskiego11a
(ulica)(numer)
032 261-60-00032-795-59-72
(telefon)(fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail)(www)
629-001-21-66001367518
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Henryk OrczykowskiPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2021-04-20Sylwia Potocka - LewickaWiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk