• Odbierz prezent
STALPROFIL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. (2022-05-26 16:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2022
Data sporządzenia:2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd STALPROFIL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 26 maja 2022 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust.1 pkt.6)-9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
uchwały podjęte ZWZA 2022.pdfTreść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. w dniu 26 maja 2022 roku
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.pdfZałącznik do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 26 maja 2022 roku – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA ROK OBROTOWY 2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFIL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Roździeńskiego11a
(ulica)(numer)
032 261-60-00032-795-59-72
(telefon)(fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail)(www)
629-001-21-66001367518
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Henryk OrczykowskiPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2022-05-26Sylwia Potocka - LewickaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk