• Odbierz prezent
STALPROFIL S.A.: Rekomendacja Zarządu STALPROFIL S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2020 (2021-04-20 08:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu STALPROFIL S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd STALPROFIL S.A. w dniu 20 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z propozycją podziału zysku netto wypracowanego w roku 2020, proponując przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 2.800.000,00 zł, co daje 0,16 zł. (szesnaście groszy) dywidendy na każdą akcję. Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 17.500.000 sztuk.

Jednocześnie Zarząd postanowił złożyć wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., aby termin ustalenia prawa do dywidendy określić na dzień 24 sierpnia 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 14 września 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFIL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Roździeńskiego11a
(ulica)(numer)
032 261-60-00032-795-59-72
(telefon)(fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail)(www)
629-001-21-66001367518
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Henryk OrczykowskiPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2021-04-20Sylwia Potocka - LewickaWiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk