• Odbierz prezent
STALPROFIL S.A.: Powołanie Zarządu STALPROFIL S.A. na następną kadencję (2022-05-26 16:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2022
Data sporządzenia:2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Powołanie Zarządu STALPROFIL S.A. na następną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 26 maja 2022 roku Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania członków Zarządu STALPROFIL S.A. na następną wspólną, pięcioletnią kadencję, trwającą w latach obrotowych 2023 – 2027, w następującym niezmienionym, trzyosobowym składzie:
1. Henryk Orczykowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny.
2. Zenon Jędrocha – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy.
3. Sylwia Potocka – Lewicka – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy.

Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.
Powołani członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych , prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
W załączeniu Spółka przekazuje notki biograficzne powołanych członków Zarządu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt.5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Notki biograficzne członków Zarządu STALPROFIL S.pdfInformacja o kwalifikacjach i opis przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Zarządu STALPROFIL S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFIL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Roździeńskiego11a
(ulica)(numer)
032 261-60-00032-795-59-72
(telefon)(fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail)(www)
629-001-21-66001367518
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Henryk OrczykowskiPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2022-05-26Sylwia Potocka - LewickaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk