• Odbierz prezent
STALPROFIL S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2021 (2022-05-26 16:12)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 26 maja 2022 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2021, w tym w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwotę 21.000.000,00 złotych, co daje 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) dywidendy na każdą akcję. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę w ilości 17.500.000 sztuk zostaną objęte dywidendą. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. postanowiło, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 24 sierpnia 2022 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 14 września 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFIL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Roździeńskiego11a
(ulica)(numer)
032 261-60-00032-795-59-72
(telefon)(fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail)(www)
629-001-21-66001367518
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Henryk OrczykowskiPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2022-05-26Sylwia Potocka - LewickaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk