• Odbierz prezent
STALPROFIL S.A.: Informacja o złożeniu przez spółkę zależną Izostal S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A. (2021-04-12 13:44)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Informacja o złożeniu przez spółkę zależną Izostal S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd STALPROFIL S.A. zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2021 roku, po otwarciu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 o długości około 75 km, dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Gustorzyn - Wronów zamówienie 1, w ramach Umowy Ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku, powziął informację, że złożona przez spółkę zależną Izostal S.A. oferta o wartości 169,7 mln PLN netto, co stanowi 208,7 mln PLN brutto, okazała się najkorzystniejsza.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 15 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

O otrzymaniu oficjalnej informacji o wyborze oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFIL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Roździeńskiego11a
(ulica)(numer)
032 261-60-00032-795-59-72
(telefon)(fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail)(www)
629-001-21-66001367518
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-12Henryk OrczykowskiPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2021-04-12Sylwia Potocka - LewickaWiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk