• Odbierz prezent
STALPROFIL S.A.: Informacja o rejestracji przez sąd zmiany statutu STALPROFIL S.A. (2021-07-27 13:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia:2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Informacja o rejestracji przez sąd zmiany statutu STALPROFIL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka), po otrzymaniu w dniu 27 lipca 2021 roku postanowienia Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 lipca 2021 roku informuje, że 20 lipca 2021 roku sąd dokonał wpisu zmian Statutu STALPROFIL S.A., wynikających z Uchwały Nr 18, podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 maja 2021 roku.
Treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu Spółki wraz z tekstem jednolitym Statutu Spółki, przyjętym Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2021 roku, stanowią Załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik nr1 - Treść zmian STATUTU.pdfTreść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu Spółki przyjętych Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2021 roku
Załącznik nr2 - STATUT (tekst jednolity).pdfTekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2021 roku
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFIL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Roździeńskiego11a
(ulica)(numer)
032 261-60-00032-795-59-72
(telefon)(fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail)(www)
629-001-21-66001367518
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Henryk OrczykowskiPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2021-07-27Zenon JędrochaWiceprezes Zarządu - Dyrektor Handlowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk