• Odbierz prezent
STALEXPORT AUTOSTRADY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. , w tym o wypłacie dywidendy (2021-03-31 14:38)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia:2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. , w tym o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 31 marca 2021 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki reprezentowali 155.466.413 akcji/głosów z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 62,88 % kapitału zakładowego Spółki.
Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu była spółka Atlantia S.p.A. posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, tj. 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 97,34% w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu.
Załączniki
PlikOpis
Raport nr 24_2021_po ZWZ 2021 03 31.pdf treść raportu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
STALEXPORT AUTOSTRADYinne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-400Mysłowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Piaskowa20
(ulica)(numer)
0327627545
(telefon)(fax)
info@stalexport-autostrady.plwww.stalexport-autostrady.pl
(e-mail)(www)
634-013-42-11271936361
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Emil WąsaczPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2021-03-31Mariusz SerwaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk