• Odbierz prezent
STALEXPORT AUTOSTRADY: Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji (2021-04-01 10:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia:2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, że dnia 31 marca 2021 roku Spółka otrzymała od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, tj.:

1) PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
2) inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3) PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Zawiadomienie).

Pełna treść Zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączniki
PlikOpis
TFI_KNF_Stalexport_zawiadomienie_powyżej_5%.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
STALEXPORT AUTOSTRADYinne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-400Mysłowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Piaskowa20
(ulica)(numer)
0327627545
(telefon)(fax)
info@stalexport-autostrady.plwww.stalexport-autostrady.pl
(e-mail)(www)
634-013-42-11271936361
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Emil WąsaczPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk