• Odbierz prezent
STALEXPORT AUTOSTRADY: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 
31 marca 2021 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2021-03-05 14:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia:2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień
31 marca 2021 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

W związku ze zwołaniem na dzień 31 marca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

a) ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
b) projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPodstawa prawna:
§ 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik 1. STXA ZWZ 31 03 2021 Zwołanie Zgromadzenia.pdf
Załącznik 2. STXA ZWZ 31 03 2021 Projekty uchwał.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
STALEXPORT AUTOSTRADYMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-085Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Mickiewicza29
(ulica)(numer)
032 2512211032-25 30 795
(telefon)(fax)
stalex@stalexport-autostrady.plstalexport.com.pl
(e-mail)(www)
634-013-42-11271936361
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Emil WąsaczPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2021-03-05Mariusz SerwaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk