Advertisement
  • Odbierz prezent
Stałe oprocentowanie i wymagany niższy wkład własny w ofercie kredytu mieszkaniowego Pekao

Decyzja o zakupie własnego mieszkania z pomocą kredytu hipotecznego jest często jedną z najważniejszych podejmowanych w życiu – warto dobrze sprawdzić oferty przed jej podjęciem. Klienci Banku Pekao mogą skorzystać z cieszącej się coraz większym zainteresowaniem oferty stałego oprocentowania, teraz dodatkowo z promocją 0% prowizji i z możliwością finansowania nawet 90% wartości nieruchomości. To czyni ofertę jedną z najatrakcyjniejszych na rynku.

Stałe oprocentowanie kredytu to nadal nowość na polskim rynku, ale klienci coraz częściej o nie pytają. Dokonując wyboru takiej oferty mają pewność, że przez ustalony okres ich rata się nie zmieni. Takie rozwiązanie pozwala na łatwiejsze planowanie wydatków, bez obaw o zmiany stóp procentowych. Korzystając z oferty Banku Pekao, kredytobiorcy mogą liczyć na stałe oprocentowanie od 3,45%, które będzie obowiązywało przez okres pierwszych 5 lat (60 rat kredytu) z możliwością przedłużenia na kolejne 5-letnie okresy. Teraz dostępna jest także promocja, dzięki której klienci, którzy zdecydują się na kredyt, mogą skorzystać z opcji „prowizja 0%” nie płacąc opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy.

Bank Pekao proponuje kredytobiorcom także ofertę ze zmiennym oprocentowaniem, w przypadku której wciąż można liczyć na marżę już od 1,95% i możliwość braku prowizji. Teraz klienci mogą też starać się o uzyskanie wyższej kwoty finansowania dzięki obniżeniu wymogu w zakresie minimalnego poziomu wkładu własnego – teraz może wynieść nawet 10%.

– Przygotowując ofertę, zwracamy uwagę aby była jasna i zrozumiała dla klienta a jednocześnie elastyczna. To pozwala dostosować kredyt do indywidualnych potrzeb i możliwości klientów, zapewniając im komfort dokonywanego wyboru. Dzisiaj złożenie wniosku o kredyt mieszkaniowy jest bardzo proste, chociaż wielu klientom kredyt hipoteczny wciąż kojarzy się szeregiem formalności i licznymi wizytami w banku. W Banku Pekao klienci mogą złożyć wniosek bez wychodzenia z domu, a profesjonalny doradca hipoteczny pomoże dostosować parametry kredytu do potrzeb klienta, przejść przez cały proces i poinformuje o decyzji kredytowej. Warto sprawdzić naszą ofertę – samo złożenie wniosku i uzyskanie decyzji kredytowej nie wiąże się z żadnymi kosztami dla klienta a ułatwia podjęcie decyzji wśród dostępnych ofert i możliwości – mówi Piotr Gołąb, dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego w Banku Pekao.

Dostępny na stronie internetowej Pekao kalkulator online „Szybka rata”, pomoże ustalić wysokość raty. Wniosek kredytowy można złożyć w dowolnej placówce Banku Pekao lub zdalnie. Skan wniosku oraz innych potrzebnych dokumentów wystarczy przesłać mailem lub z wykorzystaniem bankowości internetowej Pekao24. Klient może liczyć także na kompleksowe wsparcie doradcy hipotecznego online. Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy w oddziale, do którego klient zapraszany jest dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej.

Kredyt hipoteczny Banku Pekao S.A. doceniany jest również przez branżowych ekspertów. W 2020 r. roku zwyciężył w rankingu Złoty Bankier, organizowanym przez redakcje Pulsu Biznesu i Bankier.pl. Oferta Pekao uznana została za najlepiej dopasowaną do osób z różnych grup wiekowych. Została doceniona nie tylko za atrakcyjne warunki cenowe, ale również za prostotę i czytelność, a także elastyczność.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 230 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony
w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Dla oprocentowania zmiennego:

RRSO 3,35%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 3,35% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 274 814 zł (bez kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 24 lata, 288 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 27% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, zmienne oprocentowanie kredytu 2,90% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1351,66 zł, a po uprawomocnieniu wpisu hipoteki wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1268,51 zł (przy założeniu, że wpis uprawomocni się po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 374 461,42 zł, całkowity koszt kredytu 99 647,42 zł przy uwzględnieniu kosztów, w tym odsetki 85 615,41 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia spłaty kredytu 5401,74 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego prawa) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty dostępnej w banku 280,22 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 3 zł, opłaty za wydanie karty kredytowej Elastyczna 15 zł z miesięczną opłatą za obsługę karty 2,99 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 137 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł, opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 0 zł. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 0,6 punktu procentowego. Kalkulacja dokonana na dzień 9 kwietnia 2021 r., na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym prawie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości (innego prawa), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Dla oprocentowania stałego:

RRSO 4,80%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 4,80% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 181 457,- zł (bez kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 18 lat, 216 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 37% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, stałe oprocentowanie kredytu 4,05% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1222,90 zł, a po uprawomocnieniu wpisu hipoteki wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1166,40 zł (przy założeniu, że wpis uprawomocni się po upływie 4-miesiecy od dnia zawarcia umowy), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 243 590,83 zł, całkowity koszt kredytu 62 133,83 zł przy uwzględnieniu kosztów, w tym odsetki 51 409,21 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia spłaty kredytu 3611,30 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego prawa) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku 187,34 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 3 zł, opłaty za wydanie karty kredytowej Elastycznej 15 zł z miesięczną opłatą za obsługę karty 2,99 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 137 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł, kredytowanej opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu 2268,21 zł. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki stałe oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 0,6 punktu procentowego. Kalkulacja dokonana na dzień 9 kwietnia 2021 r., na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym prawie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości (innego prawa), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego stałą stopą procentową niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty w okresie obowiązywania stałej stopy może być okresowo wyższe, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego jako indeks w umowie kredytowej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.


Bank Pekao S.A.

Założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).  Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk