• Odbierz prezent
STA: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (2021-03-26 20:14)

Spis załączników:

Zarząd Starward Industries SA (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację Pani Katarzyny Pióro ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień 26 marca 2021 r. na godzinę 19.25. Jako przyczynę rezygnacji Pani Katarzyna Pióro wskazała okoliczność, iż Spółka prowadzi wzorową komunikację z rynkiem finansowym, a trwający proces developmentu przebiega bez zakłóceń oraz jest transparentnie raportowany akcjonariuszom, co oceniła jako wypełnienie jej misji w organie nadzorczym Emitenta.

Pani Katarzyna Pióro wskazała ponadto, iż obecnie zamierza w pełni poświęcić się rozwojowi spółki Brand&Sell w zarządzie której zasiada. Jednocześnie podziękowała koleżankom i kolegom z rady nadzorczej, zarządu oraz zespołu Starward Industries za profesjonalną, wysoce satysfakcjonującą i inspirującą współpracę oraz życzyła Spółce powodzenia.

Emitent niezwłocznie podejmie czynności mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-26 20:14:54Marek MarkuszewskiPrezes Zarządu
2021-03-26 20:14:54Mariusz AntkiewiczCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk