• Odbierz prezent
STA: Raport roczny Starward Industries S.A. za 2020 rok (2021-03-19 23:44)
fot. freepik.com
Zarząd Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2020 (“Raport Roczny”).

Wraz z Raportem Rocznym, w formie kolejnych załączników, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości:
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020,
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
Oświadczenie Zarządu na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-19 23:44:24Marek MarkuszewskiPrezes Zarządu
2021-03-19 23:44:24Mariusz AntkiewiczCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk