• Odbierz prezent
SPYROSOFT S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW (2021-03-23 18:16)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
SPYROSOFT S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Spyrosoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 23 marca 2021 r., podjął uchwałę w sprawie planów wejścia Spółki na rynek regulowany. Intencją Emitenta jest wprowadzenie w 2021 r. akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co możliwe będzie po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu.
W związku z powyższym Zarząd Spółki postanawia przeprowadzić analizy, których celem będzie wskazanie optymalnego terminu, scenariuszy oraz warunków na jakich miałoby nastąpić wprowadzenie Spółki na GPW. Opracowanie ww. analiz obejmować będzie. m.in.: korzyści związane z poszerzeniem grona podmiotów profesjonalnych mogących inwestować w akcje Spółki, kwestie zwiększenia wiarygodności Spółki czy ewentualne zdarzenia i okoliczności, które mogłyby mieć charakter strategiczny.
W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Spółki planuje przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendację co do podjęcia stosownej uchwały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SPYROSOFT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-141Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Nowy Targ28
(ulica)(numer)
+48 500 104 042
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8943078149
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Wojciech BodnaruśCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk