• Odbierz prezent
SPYROSOFT S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę (2021-03-30 18:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
SPYROSOFT S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki SpyroSoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. został zawiadomiony przez Dorotę Łękawa i Wiolettę Bodnaruś, akcjonariuszy Spółki („Akcjonariusze”), o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych dotyczących inwestycji w Spółkę, jak również o zamiarze kontaktowania się w tej kwestii z wybranymi podmiotami.

W ramach przeglądu opcji strategicznych Akcjonariusze przeprowadzą analizę potencjalnych opcji, w szczególności sprzedaży części lub wszystkich posiadanych akcji Spółki na rzecz inwestora (inwestorów) branżowego lub finansowego. W procesie przeglądu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wybranym podmiotom mogą zostać przekazane dodatkowe informacje na temat Spółki i jej podmiotów powiązanych.

Zgodnie z zawiadomieniem, przegląd opcji strategicznych może zakończyć się podjęciem i realizacją różnego rodzaju decyzji i transakcji, w tym o charakterze korporacyjnym. Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości.

Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Wojciech BodnaruśCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk