• Odbierz prezent
Sprzedaż detaliczna mocno w dół. Konsumenci w Polsce rezygnują z „drobnych luksusów”
fot. pexels.com

Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym w ujęciu r/r była po raz drugi od blisko dwóch lat ujemna. Spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych pogłębił się w lutym do -5,0% r/r, po spadku o 0,3% r/r w styczniu. Ten odczyt był jednocześnie dużo niższy od naszych i rynkowych oczekiwań. Po wyrównaniu sezonowym sprzedaż w lutym ‘23 skurczyła się o 4,1% m/m po wzroście o 2,7% m/m w styczniu. Dane z początku roku wskazują na pogłębianie się kryzysu w sprzedaży – trend spadkowy ma miejsce od 2Q’22. Ten obraz pokrywa się z badaniami koniunktury konsumenckiej GUS.

W lutym, pomimo lekkiej ponownej poprawy, nastroje gospodarstw domowych pozostawały słabe. Dodatkowo najbardziej pogorszyły się możliwości dokonywania ważnych zakupów. Na podstawie wczorajszych danych GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach można wnioskować, że fundusz wynagrodzeń realnie w dalszym ciągu się kurczy (roczna dynamika), co odzwierciedlają bieżące dane o sprzedaży. Napięte budżety gospodarstw domowych skutkują ograniczeniem konsumpcji, co zapewne zobaczymy w słabszym wyniku PKB w 1Q’23.

Sprzedaż detaliczna leci w dół. Konsumenci w Polsce rezygnują z „drobnych luksusów” - 1

 

Konsumenci w Polsce ograniczają zakupy podstawowych dóbr, jednocześnie niechętnie rezygnują z „drobnych luksusów”. W lutym w ujęciu r/r sprzedaż detaliczna wzrosła tylko w 3 kategoriach: tekstylia, odzież i obuwie (9,9% r/r), farmaceutyki i kosmetyki (2,7% r/r) oraz pojazdy samochodowe, motocykle, części (7,5%). Tak silny wzrost i to w dodatku po raz pierwszy od ok. 1,5 roku w tej ostatniej kategorii zaskakuje. Ale w dużej mierze można go tłumaczyć efektami niskiej bazy – w lutym ub. roku dynamika wyniosła -20% r/r. Po raz drugi z rzędu od ok. 1,5 roku spadła sprzedaż żywności i napojów. Największe spadki sprzedaży r/r w lutym wystąpiły dla paliw (-26,2% r/r), mebli, rtv i agd (-10,3% r/r) oraz w sprzedaży prasy, książek i w wyspecjalizowanych sklepach (-8,9% r/r). W strukturze danych za luty widać wzrost skłonności do oszczędzania na wydatkach związanych z hobby/czasem wolnym, obniżenie popytu na dobra trwałe, a także podstawowe dobra jak żywność. Utrzymujący się znaczny wzrost sprzedaży odzieży i obuwia jest być może powiązany z „efektem szminki”. W okresach gorszej koniunktury gospodarczej konsumenci mają tendencje do poprawy nastroju zakupami tańszymi, łatwiej dostępnymi niż droższe „dobra luksusowe”. W grę mogą też wchodzić dodatkowe zakupy przez/na rzecz obywateli Ukrainy. Tym niemniej w tym obszarze też można zauważyć pogorszenie momentum w lutym.

 

Dane o sprzedaży detalicznej w Internecie w lutym odzwierciedlają „nastrojowość” konsumentów. Sprzedaż przez Internet w cenach bieżących nieco w lutym wzrosła, o 1,7% m/m po dwóch miesiącach głębokich spadków w grudniu ’22 oraz styczniu ’23. Rok wcześniej, w lutym ’22, sprzedaż przez Internet była niższa o 8,9% m/m. Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” podwyższył się w lutym o 0,4 p.p., do 8,7%. Trzeci miesiąc z rzędu widać spadek zainteresowania dobrami trwałego użytku jak meble, sprzęt rtv i agd. W stosunku do stycznia nieco wzrósł w lutym udział zakupów powiązanych z hobby/czasem wolnym (prasa, książki, wyspecjalizowane sklepy). Zaskakuje wzrost udziału sprzedaży odzieży i obuwia w lutym. Styczeń był miesiącem zimowych wyprzedaży. Być może takie zjawisko powiązane jest z wyżej wspomnianym „efektem szminki”.

Sprzedaż detaliczna leci w dół. Konsumenci w Polsce rezygnują z „drobnych luksusów” - 2


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego.
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk