• Odbierz prezent
: Sprostowanie raportu bieżącego nr 29/2021 (2021-06-22 21:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Sprostowanie raportu bieżącego nr 29/2021
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym prostuje omyłkę pisarską zaistniałą w raporcie bieżącym nr 29/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w ten sposób, że zamieszczone w powołanym raporcie bieżącym odniesienia do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) zastępuje odniesieniami do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Spółki.
Skorygowana treść raportu bieżącego została zamieszczona poniżej:
Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) zwołanym na dzień 22 czerwca 2021 r.
Akcjonariusze:
1. Sebastian Wojciechowski - 14.872.022 głosów na ZWZ, co stanowi 50,31% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 66,14% liczby głosów na ZWZ;
2. Bartosz Kmita - 2.579.910 głosów na ZWZ, co stanowi 8,73% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 11,47% liczby głosów na ZWZ;
3. Bartosz Biełuszko - 1.805.936 głosów na ZWZ, co stanowi 6,11% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 8,03% liczby głosów na ZWZ;
4. Krzysztof Dolaś - 1.805.936 głosów na ZWZ, co stanowi 6,11% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 8,03% liczby głosów na ZWZ.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs on the rectification of the current report No. 29/2021 dated 22 June 2021 in a way that the references to the Extraordinary Shareholders’ Meeting (EGM) are replaced with the references to the Annual Shareholders’ Meeting (AGM).

The rectified wording of the current report is provided below:

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby submits the list of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Annual Shareholders’ Meeting (the “AGM”) held on 22 June 2021.

Shareholders:

1. Sebastian Wojciechowski - 14,872,022 votes at the AGM which represent 50.31% of the total number of votes and 66.14% of votes at the AGM;

2. Bartosz Kmita - 2,579,910 votes at the AGM which represent 8.73% of the total number of votes and 11.47% of votes at the AGM;

3. Bartosz Biełuszko - 1,805,936 votes at the AGM which represent 6.11% of the total number of votes and 8.03% of votes at the AGM;

4. Krzysztof Dolaś - 1,805,936 votes at the AGM which represent 6.11% of the total number of votes and 8.03% of votes at the AGM.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-22Sebastian WojciechowskiPrezes ZarząduSebastian Wojciechowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk