• Odbierz prezent
Sprostowanie dotyczące artykułu "Nowe piramidy na celowniku UOKiK"
fot. freepik.com

W artykule opublikowanym w dniu 7 lipca 2021 r. pod adresem https://www.fxmag.pl/artykul/nowe-piramidy-na-celowniku-uokik w dniu 7 lipca 2021 r. podano nieprawdziwe informacje jakoby VITAL TRADING Sp. z o.o. miała uczestniczyć w promocji systemu partnerskiego Properly, który miałby być tzw. piramidą finansową. Wskazuję, że system pod nazwą PROPERLY nie spełnia wykształconych w orzecznictwie przesłanek wymaganych do uznania systemu za piramidę tj.

1. finansowania wypłat ze „składek” nowych członków systemu, a nie ze sprzedaży towarów lub usług,

2. praktycznego braku możliwości uzyskania korzyści przez osoby będące „na dole” systemu,

3. uzależnienia trwałości całego systemu opiera się na przystępowaniu coraz to większej liczby nowych uczestników i wnoszonym przez nich wkładzie ekonomicznym w celu sfinansowania wynagrodzeń wypłacanym istniejącym członkom, a nie na wypracowaniu dochodów z rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej,

4. konieczności spełnienia świadczenia finansowego przez konsumenta w celu osiągnięcia korzyści z uczestnictwa w systemie.

 

Informacja udostępniona mediom przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została opublikowana wbrew treści art. 73a § 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który to przepis wymaga, aby publikacja informacji następowała na podstawie postanowienia, które winno zostać doręczone stronie. Postanowienie takie nie zostało wydane. Powyższe pozbawiło strony prawa do zainicjowania sądowej kontroli postanowienia o udostępnieniu informacji. Stronom nie było dane poznać i odnieść się do ew. argumentacji Urzędu

Nie istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie, że Spółka dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów, co usprawiedliwiałoby publikację takiej informacji w świetle art. 73a § 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Skoro podejrzenie to musi być „szczególnie” uzasadnione, niewystarczająca jest informacja zawarta w postanowieniu dot. wszczęcia postępowania ws. praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

Jednocześnie zapewniam, że VITAL TRADING Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu współpracuje z Prezesem Urzędu Ochrony i Konsumentów w celu pełnego i rzeczowego wyjaśnienia sprawy na każdym etapie postępowanie tj. zarówno obecnie jak i na etapie postępowania wyjaśniającego.

Zarząd Vital Trading sp. z o.o.

 


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk