• Odbierz prezent
: Sprostowanie do raportu bieżącego nr 15/2021 (2021-05-04 18:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Sprostowanie do raportu bieżącego nr 15/2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o sprostowaniu informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 15/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sposób jak następuje.
W powołanym raporcie bieżącym Spółka poinformowała, że na potrzeby Reinwestycji (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym nr 15/2021), Spółka zobowiązała się zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie mające na celu podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 387.714 akcji zwykłych na okaziciela serii D, stanowiących około 1,29% kapitału zakładowego Spółki, w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzanej w drodze oferty prywatnej.
Spółka wyjaśnia, że wskazany udział w kapitale zakładowym Spółki (1,29%) stanowi udział w kapitale zakładowym Spółki po podjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy wskazanego podwyższenia. Odnosząc się do aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki powyższy udział stanowi 1,31% kapitału zakładowego Spółki.
Pozostała treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs on the rectification of the current report No. 15/2021 dated 27 April 2021 in the following way.

In the said current report the Company informed that for the purposes of the Reinvestment (as defined in the current report No. 15/2021), the Company agreed to convene an Extraordinary General Meeting that will adopt a share capital increase resolution providing to the issuance of 387,714 Series D ordinary bearer shares representing approximately 1.29% of the Company’s share capital, to be offered in a private placement, as defined in Article 431 § 2 item 1 of the Commercial Companies Code, addressed as a private offer.

The Company hereby clarifies that the indicated share in the Company’s share capital (1.29%) is expressed as a share in the share capital following the adoption of the capital increase resolution by the Extraordinary General Meeting and the registration of the capital increase by the relevant registry court. As a percentage of the current share capital, the said share would represent 1.31%.

The remaining contents of the current report remains unchanged.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-04Sebastian WojciechowskiPrezes ZarząduSebastian Wojciechowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk