• Odbierz prezent
Sprawozdanie finansowe Huuuge INC.: spółka zamyka i kw. 2022 r. z przychodami rzędu 84 mln USD i dwucyfrowym wzrostem skorygowanego wyniku EBITDA na poziomie 38,5%
fot. pexels.com

Huuuge Inc., globalny producent i wydawca gier, opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 r.

  • Skorygowany zysk EBITDA wzrósł do 14,4 mln USD, czyli o 38,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a skorygowany zysk netto wyniósł 10 mln USD, czyli o 137,9% więcej niż przed rokiem.
  • Wzrost skorygowanego wyniku EBITDA został osiągnięty pomimo niższych przychodów Grupy, które wyniosły 84 mln USD (-12,2% w ujęciu rok do roku). Spadek ten wynikał m.in. z niższego poziomu przychodów z tytułu flagowych gier (Huuuge Casino i Billionaire Casino) oraz tytułów, dla których wsparcie zakończyło się w 2021 r.
  • Firma rozpoczęła prace nad przekształceniem gry Traffic Puzzle w tytuł wieloproduktowy, stosując strategię przyjętą przy budowie gry Billionaire Casino.
  • Na początku tego tygodnia Spółka ogłosiła rozszerzenie programu skupu akcji własnych z 2,5 mln do 6,5 mln akcji. Decyzja została podjęta ze względu na dotychczasowy przebieg SBB, obecne warunki rynkowe, silną pozycję gotówkową Spółki oraz szacowane średnio- i długoterminowe zapotrzebowanie na akcje w celu spełnienia wymogów ESOP. Pozostałe warunki SBB pozostały niezmienione, w tym maksymalna kwota przeznaczona na ten cel w wysokości 100 mln PLN.
  • W I kw. 2022 r. stale poszerzane portfolio gier typu free-to-play Huuuge wzbogaciło się o hybrydową grę kasynową Time Master. Huuuge nieprzerwanie inwestuje w budowę i wydawanie nowych produkcji.

Jak powiedział Anton Gauffin, założyciel i współdyrektor generalny Huuuge: „Otoczenie makroekonomiczne stawia w ostatnim czasie przed większością rynków i branż ogromne wyzwania. Według agencji analitycznej Sensor Tower wydatki konsumenckie na gry mobilne spadły w I kwartale o 7,1% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, i jak na razie na rynku panują spore zawirowania. W okresach gorszej koniunktury rynkowej firmy zmuszone są dostosować swoje plany działania, a cały sektor przestawia swoją strategię cenową ze ścieżki wzrostu na utrzymanie fundamentów. W przypadku naszych głównych gier oznacza to generowanie gotówki i wypracowywanie zysków. Jednocześnie naszym celem jest osiągnięcie znacznego wzrostu dzięki grze Traffic Puzzle oraz działalności wydawniczej. Nadal z optymizmem patrzymy w przyszłość i konsekwentnie wdrażamy naszą strategię. W dłuższej perspektywie planujemy poszukiwać potencjalnych innowacji, które można zastosować w naszych grach, szczególnie w ramach technologii Web3 i blockchain. Dysponujemy odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, aby w tych ekscytujących i rozwojowych segmentach zdobyć przewagę konkurencyjną.”

Rod Cousens, współdyrektor generalny Huuuge, dodał: „Dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu kosztami nasze flagowe gry dobrze sobie radzą pomimo rynkowych turbulencji. Gry te generują także solidną rentowność i mocne przepływy gotówkowe. Uważamy, że obecna trudna sytuacja rynkowa zaowocuje strukturalnymi zmianami, które pozwolą na osiąganie wyższych przychodów i marż w dłuższej perspektywie. Nastawiamy się na budowanie biznesu zrównoważonego, dostarczającego trwałego wzrostu w przyszłości. Widzimy duży potencjał zarówno w Traffic Puzzle jak i naszym dziale wydawniczym.”

 

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe (mln USD)

I kw. 2022

I kw. 2021

Zmiana

Przychody

84,0

95,7

-12,2%

Skorygowana EBITDA*

14,4

10,4

+38,5%

Skorygowana marża EBITDA

17,1%

10,9%

+6,2 p.p.

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

10,7

6,5

+64,1%

Zysk/(strata) netto

8,9

-37,5

-

Skorygowany zysk/(strata) netto**

10,0

4,2

+137,9%

* Skorygowana EBITDA oznacza zysk EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe niezwiązane z podstawową działalnością Grupy oraz o koszty płatności w formie akcji.

** Skorygowany zysk/(strata) netto zdefiniowany jako wynik netto za dany rok skorygowany o zdarzenia jednorazowe niezwiązane z podstawową działalnością Grupy, koszty płatności w formie akcji oraz koszty finansowe dotyczące przeszacowania zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych serii C. Po przekształceniu akcji serii C w akcje zwykłe, co nastąpiło bezpośrednio przed terminem oferty publicznej przeprowadzonej w pierwszym kwartale, akcje serii C nie będą już wykazywane jako zobowiązania finansowe.

Flagowe tytuły Huuuge (Huuuge Casino i Billionaire Casino) wygenerowały w I kw. 2022 r. przychody rzędu 73,4 mln USD, co oznacza spadek o 12,3% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Głównym powodem tego spadku była niższa dzienna liczba aktywnych użytkowników (DAU), co jest odzwierciedleniem szerszego trendu obserwowanego w ramach gatunku gier social casino. ARPDAU (średni przychód na dziennego aktywnego użytkownika) dla flagowych gier wzrósł o 11% rdr a średni przychód na płacącego użytkownika (ARPPU) głównych tytułów wyniósł 41,4 USD i był wyższy o 2,8% w ujęciu rok do roku.

Udział nowych gier w przychodach ogółem w I kw. 2022 r. wyniósł 12%. Gra Traffic Puzzle, stanowiąca główną pozycję wśród nowych tytułów, wygenerowała w I kw. 2022 r. przychody na poziomie 8,6 mln USD, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W I kw. 2022 r. liczba unikalnych użytkowników tej gry wyniosła ponad 205 tys., a w kwietniu dzienna liczba jej aktywnych użytkowników przekroczyła 240 tys. Huuuge kontynuuje rozwijanie funkcjonalności Traffic Puzzle, a po osiągnięciu oczekiwanego wzrostu wskaźników KPI wydatki na marketing będą skalowane powyżej obecnego poziomu.

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Wybrane wskaźniki KPI

I kw. 2022

I kw. 2021

Zmiana

DAU [w tys. użytkowników]

701,6

888,8

-21,1%

DPU [w tys. użytkowników]

24,9

28,6

-12,9%

ARPDAU na poziomie Grupy [USD]

1,3

1,2

+11,8%

ARPPU – flagowe tytuły [USD]

41,4

40,3

+2,8%

Miesięczna konwersja graczy na płacących użytkowników (%) – flagowe tytuły

8,6%

8,3%

+0,3 p.p.

 

Jak stwierdził Grzegorz Kania, dyrektor finansowy Huuuge: „Skorygowana EBITDA naszej firmy wzrosła o 38,5%, do 14,4 mln USD, pomimo niższego poziomu przychodów. Było to możliwe dzięki stałej koncentracji na rentowności naszych flagowych tytułów. Zwiększanie rentowności tej kategorii pozwala nam na generowanie lepszych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz poszukiwanie nowych możliwości rozwoju. Cieszymy się również, że w marcu 2022 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zniosła ograniczenia CAT3 w stosunku do obrotu naszymi akcjami. Dzięki temu wszyscy inwestorzy mogą bez żadnych ograniczeń obracać naszymi akcjami, co jest świetną wiadomością.”

 

O HUUUGE

Huuuge jest jednym globalnym producentem i wydawcą gier mobilnych typu free-to-play. Wizja Spółki zakłada umożliwienie interakcji użytkownikom gier mobilnych, a jej misją jest zaoferowanie miliardom ludzi wspólnej zabawy.

Gry Huuuge miesięcznie dają rozrywkę milionom graczy na całym świecie. Od lutego 2021 akcje Huuuge są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dowiedz się więcej, odwiedzając huuuge.com 


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk