• Odbierz prezent
 • Odbierz prezent
Sprawozdanie finansowe
Z artykułu dowiesz się:

- Czym są sprawozdania finansowe
- Do kogo kierowane są sprawozdania finansowe
- Dlaczego rachunkowość i sprawozdawczość finansowa są ważne dla inwestora

Nie sposób wyobrazić sobie inwestowania na rynku kapitałowym bez podstawowej znajomości zasad sprawozdawczości finansowej. Sprawozdania finansowe są podstawowym źródłem informacji o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów gospodarczych. Dlatego też chcąc móc w ogóle zacząć myśleć o inwestowaniu należy zrozumieć podstawy sprawozdawczości finansowej.

 

Sprawozdawczość, rachunkowość - po co mi to?

Na początku chciałbym rozwiać pewne obawy, które mogą pojawić się wśród niektórych osób. Postanowiłem stworzyć cykl, który w przystępny sposób wyjaśni podstawowe aspekty sprawozdań finansowych. Niniejszy tekst jest pierwszym z cyklu, dlatego też chciałbym zwrócić na coś szczególną uwagę. Nie zamierzam pisać w tym, jak i kolejnych tekstach o sprawozdaniach finansowych z perspektywy księgowego. Jeżeli nie rozumiesz zasad funkcjonowania kont księgowych, a na myśl o obliczaniu amortyzacji odechciewa Ci się żyć, możesz śmiało czytać dalej. Jeżeli masz w tym temacie pewną wiedzę, to wierzę, że dzięki tej lekturze uda Ci się ją pogłębić.

 

Chciałbym, aby cykl ten stał się źródłem pewnego rodzaju elementarnej wiedzy o sprawozdaniach finansowych. Aby móc w ogóle myśleć o stosowaniu analizy fundamentalnej, należy koniecznie poznać i zrozumieć sprawozdania finansowe spółek. Wiedza o sprawozdawczości finansowej jest niezbędna do podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych. Aby móc zrozumieć sprawozdawczość, trzeba również poznać podstawowe zasady rachunkowości. Taka wiedza stworzy fundament potrzebny do przeprowadzania skomplikowanych analiz i odróżniania księgowych wyników prezentowanych przez spółki od ich realnej sytuacji. Czy wiedza o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przyda się podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych? Oczywiście. Tylko od Ciebie zależy czy zechcesz ją poznać.

 

Czym są sprawozdania finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest finalnym produktem rachunkowości przeznaczonym dla dość szerokiego kręgu odbiorców. Sprawozdania sporządzane są na podstawie danych pochodzących z ksiąg rachunkowych. Zawierają informację o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Ich zadaniem jest dostarczenie informacji, które ułatwią podejmowanie decyzji gospodarczych.

 

Sporządzają je wszystkie spółki notowane na GPW, NewConnect oraz Catalyst, a także znaczna część przedsiębiorstw, które nie są notowane. Sprawozdania finansowe sporządzają również inne jednostki, np. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego.

 

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych wynika z przepisów prawa. W Polsce sprawozdawczość finansową reguluje przede wszystkim ustawa o rachunkowości, jednak wiele spółek (w tym giełdowych) sporządza sprawozdania według standardów międzynarodowych (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). Takie rozwiązanie zapewnia większą porównywalność pomiędzy sprawozdaniami finansowymi spółek z różnych krajów. Nie zmienia to jednak faktu, że spółki podlegają pewnym odmiennym krajowym regulacjom prawnym, np. w zakresie podatków. Poza tym nie na wszystkich zagranicznych rynkach stosowane są identyczne standardy. Przykładowo w USA obowiązują amerykańskie standardy US GAAP, choć od pewnego czasu podejmowane są próby ich harmonizacji z MSR i MSSF.

 

Dla kogo sporządzane są sprawozdania finansowe?

Sprawozdania finansowe sporządzane są dla wielu podmiotów. Informację o nich mogą czerpać m.in.:

 •         organy kierownicze i kontrolne jednostki,
 •         pracownicy,
 •         instytucje rządowe i samorządowe,
 •         organy skarbowe,
 •         podmioty konkurencyjne wobec jednostki,
 •         klienci.

 

Oczywiście to tylko przykładowi odbiorcy sprawozdań finansowych. Najważniejszymi odbiorcami są jednak niewymienieni dotąd dostawcy kapitału, którzy mogą być rozumiani np. jako:

 •         inwestorzy (akcjonariusze, udziałowcy, obligatariusze),
 •         kontrahenci (dostawcy i odbiorcy towarów i usług)
 •         banki,
 •         faktorzy,
 •         leasingodawcy.

 

Potrzeby informacyjne inwestorów i innych dostarczycieli kapitału zaczęły być stawiane na pierwszym miejscu. To właśnie inwestorzy mają mieć możliwość zaspokojenia w jak najwyższym stopniu swoich potrzeb informacyjnych. Współczesna rachunkowość nie jest tworzona z myślą o organach podatkowych i instytucjach rządowych. Jest tworzona przede wszystkim z myślą o obecnych i potencjalnych kapitałodawcach. Mam nadzieje, że rozumiesz dlaczego twierdzę, że poznanie podstawowych zasad rządzących rachunkowością i sprawozdawczością finansową jest tak ważne dla inwestora. Odpowiedź jest prosta. Sprawozdania finansowe tworzone są z myślą właśnie o nim. Aby móc korzystać z tej potężnej kopalni informacji jaką są tysiące sprawozdań dostarczanych przez spółki, należy jednak mieć umiejętność odpowiednio odczytać i przeanalizować sprawozdania.

 

Dlatego też tak ważna jest harmonizacja, czyli dostosowanie rozwiązań różnych standardów sprawozdawczości finansowej stosowanych w różnych krajach. W dobie globalizacji, szczególnie silnie odczuwalnej przede wszystkim na rynkach finansowych, inwestor musi mieć możliwość porównać dane spółek z różnych krajów. Zapewnienie takiej porównywalności to duże wyzwanie dla twórców standardów sprawozdawczości. Gra jest jednak warta świeczki, gdyż umożliwi inwestorom lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących na zagranicznych giełdach.

 

Czego dowiesz się w kolejnych artykułach?

W kolejnych tekstach postaram się najprościej i jednocześnie najrzetelniej jak potrafię opisać istotę i najważniejsze składniki sprawozdań finansowych, rodzaje sprawozdań, standardy według, których są one sporządzane. Opiszę również różnice między sprawozdaniami różnych podmiotów, a także powiem na co warto zwrócić uwagę analizując sprawozdania finansowe.

Dowiedz się jakie są rodzaje sprawozdań finansowych istotne z punktu inwestora oraz z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe.


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk