• Odbierz prezent
Sprawdzamy sytuację na rynku pracy oraz bilans handlowy w Stanach Zjednoczonych

Otrzymaliśmy dzisiaj kolejne informacje z amerykańskiej gospodarki:

Zadeklarowani wstępni bezrobotni: 881 tys. (prognoza: 950 tys., poprzednio: 1.011 tys.)

4-tyg. Średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek: 991,75 tys. (poprzednio: 1.069,25 tys.)

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 13.254 tys. (prognoza 14.000 tys.; poprzednio: 14.492 tys.)

Bilans handlowy USA: -63,60 mld (prognoza: -58,00 mld, poprzednio: -53,50 mld)

Eksport USA: 168,10 mld (poprzednio: 158,25 mld)

Import USA: 231,70 mld (poprzednio: 208,95 mld)

Co to jest bilans handlowy:

Bilans handlowy jest to różnica między eksportem, a importem danego państwa. Najkorzystniejszą sytuacją jest przewaga wartości eksportu nad importem. Mamy wtedy do czynienia z dodatnim bilansem handlowym (nadwyżką handlową) czyli mówiąc prościej zyskiem danego kraju. W przeciwnym przypadku, czyli wówczas, gdy to import przewyższa eksport, wtedy notujemy ujemy bilans handlowy (deficyt handlowy), oznaczający stratę tego kraju.

Bilans handlowy w przeszłości

Patrząc na wykres całej dostępnej historii bilansu handlowego Stanów Zjednoczonych, widać wyraźnie, że największe saldo ujemne było notowane w czasach przed wybuchem kryzysu 2007-2009. Czas załamania rynków finansowych zmniejszył również poziomy bilansów ujemnych USA. Od drugiej połowy 2009 roku znów zaczął on systematycznie rosnąć. Jednak nie doszedł do poziomów z roku 2006, gdzie notowany był szczyt 1 września na poziomie -67,80 mld. Bilans handlowy to jedna z tych statystyk, które podpowiadają nam, dlaczego Amerykanie toczą wojnę celną z Chińczykami. Przeniesienie przynajmniej części produkcji do Stanów Zjednoczonych mogłoby diametralnie wpłynąć na ten niekorzystny wynik.

 Wykres: Bilans handlowy Stanów Zjednoczonych (od 1970 roku)

Wykres: Bilans handlowy Stanów Zjednoczonych (od 1970 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Niemcy- sprzedaż detaliczna

Australia- PKB

USA- raport ADP

USA- zapasy ropy naftowej WTI

Wskaźniki PMI dla usług w europejskich gospodarkach


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk