• Odbierz prezent
Sprawdzamy sytuację na brytyjskim indeksie FTSE250 po danych z sektora budowlanego w Wielkiej Brytanii

Poznaliśmy najnowsze dane z baranży budowlanej w Wielkiej Brytanii:

Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego: 56,8 (prognoza: 54,0; poprzednio: 54,6)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego Wielkiej Brytanii w przeszłości

Z najgorszym odczytem wskaźnika PMI dla sektora budowlanego w Wielkiej Brytanii mieliśmy do czynienia 6 maja 2020 roku. Wyniósł on jedynie 8,2. Dla porównania, najniższy zanotowany rezultat po kryzysie z lat 2007-2009 uplasował się na poziomie 27,8. Było to w marcu 2009 roku. W ciągu ostatnich miesięcy obserwujemy dynamiczną poprawę wartości indeksu PMI, który podczas sierpniowej publikacji osiągnął rewelacyjny wynik wynoszący 58,1. Niestety we wrześniu odnotowaliśmy jego spadek w rejon 54,6.

Sprawdzamy sytuację na brytyjskim indeksie FTSE250 po danych z sektora budowlanego w Wielkiej Brytanii

Wykres 1: Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego w Wielkiej Brytanii (od marca 2008 roku)

Notowania brytyjskiego indeksu FTSE 250

Brytyjski indeks FTSE 250 od ponad 4 miesięcy znajduje się w konsolidacji. Kupujący nie mają siły na kontynuację wzrostów, rozpoczętych w połowie marca. Jednocześnie niedźwiedzie nie wykazują zbyt dużej presji podażowej. W efekcie, indeks w Wielkiej Brytanii porusza się w zakresie 17000-18000 punktów. Trwałe wybicie z tego klinczu, będzie kolejnym sygnałem średnioterminowym.

Wykres 2: Indeks FTSE250 (1 rok)

Wykres 2: Indeks FTSE 250 (1 rok)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Strefa Euro- wskaźniki inflacyjne CPI i HICP

USA- stopa bezrobocia

Wskaźniki PMI najważniejszych gospodarek europejskich

USA- wskaźnik ISM i PMI dla usług

Australia- stopy procentowe oraz bilans handlowy


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk