• Odbierz prezent
Sprawdzamy kondycję amerykańskiej gospodarki - rynek pracy oraz bilans handlowy

2 lipca 2020 roku otrzymaliśmy sporą dawkę nowych danych gospodarczych ze Stanów Zjednoczonych:

Zadeklarowani wstępni bezrobotni: 1,427 mln (prognoza: 1,355 mln, poprzednio: 1,482 mln)

Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych: 4,800 mln (prognoza: 3 mln; poprzednio: 2,699 mln)

Stopa bezrobocia: 11,1% (prognoza: 12,3%; poprzednio: 13,3%)

Uczestnictwo w rynku pracy: 61,5% (poprzednio: 60,8%)

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 19,290 mln (prognoza: 19 mln; poprzednio: 19,231 mln)

Bilans handlowy: -54,60 mld (prognoza: -53,00 mld; poprzednio: -49,80 mld)

Eksport: 144,51 mld (poprzednio: 151,13 mld)

Import: 199,1 mld (poprzednio: 200,89 mld)

Zadeklarowani wstępni bezrobotni w przeszłości

Od kwietnia 2020 roku, kiedy poznaliśmy szokujące dane przedstawiające 6.867 tyś. nowych zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych w ciągu tygodnia, kolejne odczyty systematycznie się zmniejszały. Ostatni tydzień, raportowany 25 czerwca 2020 roku przyniósł wartość 1.480 tyś., a na dzisiaj prognozowano kolejny spadek tej ilości do 1.355 tyś. osób. Jednak niepokojący jest fakt, że z tygodnia na tydzień spadek ten się wypłaszcza. Gdyby doszło do ponownego zatrzymania gospodarek mogłoby się zrobić bardzo nerwowo. Wysoka liczba nowych przypadków zachorowań w Stanach Zjednoczonych sygnalizuje, iż jest to realny scenariusz, chociaż rządzący będą robili wszystko co w ich mocy, by do tego nie dopuścić.

 USA - zadeklarowani wstępni bezrobotni

Wykres 1: Zadeklarowani wstępni bezrobotni (od grudnia 2019 roku)

Stopa bezrobocia w USA w przeszłości

Odczyt stopy bezrobocia w Stanach Zjednoczonych z maja 2020 roku był najgorszym wynikiem w historii. Dla przypomnienia, wyniósł on 14,7%, podczas gdy wcześniej jedynie dwukrotnie zdarzyło się, aby stopa bezrobocia w USA przekroczyła 10%. Takie sytuacje miały miejsce 1983 roku (10,8%) oraz w 2009 roku (10,2%). Na dzisiaj analitycy prognozowali poprawę sytuacji, przewidują stopę bezrobocia na poziomie 12,3%.

USA - stopa bezrobocia 

Wykres stopy bezrobocia w USA (od 1970 roku)

Co to jest bilans handlowy:

Bilans handlowy jest to różnica między eksportem, a importem danego państwa. Najkorzystniejszą sytuacją jest przewaga wartości eksportu nad importem. Mamy wtedy do czynienia z dodatnim bilansem handlowym (nadwyżką handlową) czyli mówiąc prościej zyskiem danego kraju. W przeciwnym przypadku, czyli wówczas, gdy to import przewyższa eksport, wtedy notujemy ujemy bilans handlowy (deficyt handlowy), oznaczający stratę tego kraju.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Strefa Euro i Wieka Brytania - wskaźnik PMI

USA - raport ADP

USA - wskaźniki ISM i PMI 

USA - zapasy ropy naftowej

Strefa Euro - stopa bezrobocia i wskaźnik PPI


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk