Advertisement
  • Odbierz prezent
Spory dotyczące perspektyw inflacyjnych nie ustają.  Debata Instytutu Inwestycyjnego Franklin Templeton
fot. freepik.com

Nieustannie trwają spory dotyczące perspektyw inflacji w nowym roku i później. Stephen Dover, szef Instytutu Inwestycyjnego Franklin Templeton, poprowadził niedawno ożywioną debatę na ten temat z Johnem Bellowsem z Western Asset i Sonalem Desai z Franklin Templeton Fixed Income.

Jak powiedział kiedyś nieżyjący już niemiecki ekonomista Karl Otto Pöhl, "inflacja jest jak pasta do zębów - gdy raz się skończy, trudno ją z powrotem wprowadzić". Jak na ironię, oczekiwania konsumentów i przedsiębiorców dotyczące wyższej przyszłej inflacji mogą prowadzić do.... wyższej przyszłej inflacji.

 

W zeszłym roku o tej porze rynki bardziej obawiały się spowolnienia wzrostu gospodarczego niż inflacji

Przeważał pogląd, że inflacja jest "przejściową" konsekwencją ponownego otwarcia rynku po zamknięciu. Ku zaskoczeniu nawet Rezerwy Federalnej (Fed), podwyższona inflacja utrzymała się, czy to z powodu problemów z łańcuchem dostaw wywołanych pandemią, czy też ekspansywnej polityki monetarnej i fiskalnej. Ekonomiści, w tym przedstawiciele niezależnych grup inwestycyjnych Franklin Templeton, nadal gorąco dyskutują o tym, czy inflacja utrzyma się na poziomie powyżej trendu, czy też będzie miała charakter przejściowy.

Niedawno rozmawiałem z dyrektorem inwestycyjnym ds. instrumentów o stałym dochodzie w Franklin Templeton, Sonalem Desai, który w zeszłym roku przewidywał, że inflacja będzie wyższa niż konsensus, oraz z zarządzającym portfelem aktywów zachodnich Johnem Bellowsem, który jest zwolennikiem inflacji przejściowej, na temat ich poglądów na temat inflacji. Oto kilka najważniejszych punktów.

Sonal uważa, że rynek nadal jest nieco sceptyczny co do drugiej połowy tego roku i że inflacja może pozostać na poziomie wyższym od oczekiwań konsensusu

Oczekiwania rynkowe różnią się dość znacznie od szerszych oczekiwań ankietowych, przy czym gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa są o wiele bardziej zaniepokojone wysoką inflacją niż rynek (lub Fed). Rynek kontraktów terminowych wycenił, że inflacja spadnie bardzo gwałtownie w drugiej połowie 2022 r., ale Sonal uważa, że może to być zbyt optymistyczne, ponieważ kilka czynników powodujących wyższą inflację pozostaje, a skala interwencji Fed może zakłócać rynki. Choć nie przewiduje ona poziomu inflacji 7%+ rok do roku z ostatniego miesiąca, uważa, że złagodzenie niektórych problemów związanych z podażą i popytem może potrwać dłużej.

 

John ma inne zdanie

Uważa on, że inflacja będzie umiarkowana w ciągu najbliższych sześciu do 12 miesięcy i może nawet znaleźć się poniżej konsensusu oczekiwań w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. Ograniczenia podaży mogą być bardziej znaczące, niż większość oczekuje, ale w przeszłości szoki podażowe prowadziły do wzrostu podaży, co pozwalało na szybkie ustąpienie inflacji. Popyt na towary jest wyższy niż przed COVID i może słabnąć w miarę ustępowania skutków pandemii. John zwraca uwagę, że przedsiębiorstwa i konsumenci mogli składać zbyt duże zamówienia z powodu obaw o brak podaży, co prawdopodobnie zostanie rozwiązane w miarę napływu większej podaży. Uważa on również, że polityka monetarna i fiskalna w Stanach Zjednoczonych w przyszłości prawdopodobnie zmniejszy poziom inflacji. W szczególności polityka fiskalna, która w 2021 r. była bardzo stymulująca, w 2022 r. i kolejnych latach prawdopodobnie stanie się czynnikiem negatywnie wpływającym na inflację. Jeśli chodzi o Fed, usunięcie akomodacji w odpowiedzi na wyższą inflację pomoże zakotwiczyć oczekiwania.

Sonal uważa, że ogromny nawis monetarny wynikający z dramatycznej ekspansji bilansów banków centralnych i eksplozji długu publicznego będzie nadal wywierał presję na dynamikę inflacji. Jeśli Fed zacznie zacieśniać politykę szybciej i bardziej agresywnie niż jest to wyceniane na rynku, to inflacja może być mniejszym problemem za pięć lat. Jeśli jednak Fed przyjmie podejście stopniowe, tak jak przez większość ostatnich 10 lat, stwarza to potencjał dla inflacji w dłuższym okresie, ponieważ oczekiwania inflacyjne konsumentów i producentów - które już się rozchwiały - wzrosną jeszcze bardziej i wpłyną zarówno na zachowania związane z ustalaniem płac, jak i cen. Ogólnie rzecz biorąc, Sonal uważa, że Fed znajduje się w zupełnie innej sytuacji niż w przeszłości: kiedy inflacja utrzymywała się na poziomie poniżej 2%, Fed mógł priorytetowo traktować wspieranie cen aktywów i rynków finansowych; obecnie, kiedy inflacja wynosi 7%, presja polityczna, by ją opanować, jest znacznie silniejsza.

John uważa, że reakcja Fedu pokazała, że traktuje on inflację poważnie, co może zapobiec sytuacji, w której spirala oczekiwań inflacyjnych nakręci jeszcze większą inflację

Przed-pandemiczne trendy sekularne, takie jak technologia i demografia, które ograniczały inflację, prawdopodobnie ponownie dadzą o sobie znać. Zarówno John, jak i Sonal zgadzają się, że stopy procentowe w USA wzrosną, ale nie ma pewności co do ich tempa i tego, czy podwyżki są już uwzględnione w cenach rynkowych.

   


Franklin Templeton

Franklin Templeton to amerykańska międzynarodowa spółka holdingowa, która wraz ze swoimi spółkami zależnymi jest nazywana Franklin Templeton; jest globalną firmą inwestycyjną założoną w Nowym Jorku w 1947 roku jako Franklin Distributors, Inc.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk