• Odbierz prezent
Spółki oraz kalendarium wydarzeń korporacyjnych na dziś – zobacz, co nowego w spółkach z GPW
fot. Materiał własny

WIG20 i mWIG40

Azoty GK

Szacunkowe wyniki za Q222

Grupa Azoty wstępnie szacuje, że jej zysk netto w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 800 mln zł, EBITDA sięgnęła 1,24 mld zł, zysk operacyjny 1,06 mld zł, a przychody 6,41 mld zł. Wyniki Grupy Azoty są lepsze od oczekiwań analityków. Konsensus zakładał, że w drugim kwartale 2022 roku Grupa Azoty będzie miała 705,7 mln zł zysku netto, 1,15 mld zł EBITDA, 963,1 mln zł EBIT oraz 6,14 mld zł przychodów.

W segmencie Agro drugi kwartał 2022 roku był kolejnym z rzędu okresem wysokich cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego, soli potasowej oraz fosforytów. Trudna sytuacja na rynku surowcowym to konsekwencja agresji Rosji na Ukrainę, w efekcie której nastąpiło ograniczenie bądź całkowite wstrzymywanie przez Rosję dostaw gazu do krajów Unii Europejskiej. Zmianie lub zakłóceniu uległy również łańcuchy dostaw niektórych istotnych surowców i półproduktów do Grupy Azoty.

W segmencie Chemia w drugim kwartale 2022 roku odnotowano r/r wzrost cen wszystkich produktów, przy jednoczesnym spadku wolumenu sprzedaży większości z nich. Dynamika wzrostu cen surowców do produkcji chemikaliów miała silne przełożenie na wzrosty cen produktów, co powodowało osłabienie popytu.

W segmencie Tworzywa w drugim kwartale 2022 roku odnotowano rdr wzrost cen głównych surowców produkcyjnych, tj. benzenu i fenolu odpowiednio o 18 i 24 proc., przy jednoczesnym wzroście cen wytwarzanego w Grupie Azoty poliamidu. Wolumen sprzedaży poliamidu był nieznacznie niższy ze względu na słabnący popyt w przemyśle motoryzacyjnym, co było spowodowane trudnościami z dostępnością półprzewodników oraz innych komponentów, nieodbudowaną po okresie pandemii COVID-19.

Grupa Kęty

Szacunkowe wyniki za Q322

Grupa Kęty szacuje, że skonsolidowany zysk netto w trzecim kwartale 2022 r. wyniesie 160 mln zł, co oznacza spadek o 4 proc. rdr.

Według szacunków, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 1,5 mld zł (wzrost o 21 proc. rdr), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 210 mln zł, co oznacza wzrost o 1 proc. rdr.

Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie do 250 mln zł (+2 proc. rdr). W trzecim kwartale 2022 r. zgodnie z przewidywaniami spółki, zmniejszył się poziom zamówień na wyroby oferowane przez Segment Wyrobów Wyciskanych i Segment Systemów Aluminiowych.

Jak podano, według aktualnych szacunków, wszystkie segmenty zanotują wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku wynoszące od ok. 10 proc. rdr w Segmencie Systemów Aluminiowych, poprzez ok. 15 proc. rdr w Segmencie Wyrobów Wyciskanych do ok. 35 proc. rdr w Segmencie Opakowań Giętkich.

Grupa Kęty szacuje, że koszty finansowe netto w trzecim kwartale 2022 r. wzrosną do poziomu (-)20 mln zł, co - jak podano - jest głównie efektem wyższych stóp procentowych oraz wzrostu poziomu zadłużenia

PGE

Komentarz zarządu

PGE zakłada na 2022 rok spadek wyniku powtarzalnej EBITDA w segmencie energetyki konwencjonalnej – podała spółka w prezentacji przed konferencją. Pod koniec maja spółka zakładała stabilny wynik w tym obszarze.

PGE Paliwa zrealizuje import łącznie ok. 10 mln ton węgla do końca kwietnia 2023 roku, od września co miesiąc ma docierać do kraju 1,1 mln ton węgla - poinformował prezes grupy PGE Wojciech Dąbrowski. Dodał, że marża spółki na tej działalności jest minimalna, ma tylko pokryć koszty działalności.

Nie ma zagrożenia zakłócenia dostaw energii elektrycznej i ciepła w sezonie zimowym – dodał również prezes Dąbrowski. Jak poinformował, w ministerstwach trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami, które mają chronić odbiorców końcowych.

Proces wydzielenia aktywów węglowych realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

PKO BP

Żądanie zwiększenia bufora systemowego

Komisja Nadzoru Finansowego chce podwyższenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym PKO BP do 2 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z 1 proc. obecnie.

sWIG80 i inne

AB

Komentarz zarządu

AB chciałoby wypłacić w tym roku dywidendę, bo takie są oczekiwania inwestorów - poinformował na konferencji prezes AB Andrzej Przybyło. Zastrzegł, że nie jest to jeszcze jednak całkowicie przesądzone, nie wiadomo również w jakiej wysokości byłaby ona wypłacona.

AB chce się rozwijać dodając nowe produkty i nowe gałęzie biznesu, ale nie wyklucza rozwoju w kierunku terytorialnym - powiedział na konferencji prezes AB, Andrzej Przybyło. Według zarządu, obowiązek tzw. "domyślności cyfrowej" w administracji państwowej może pomóc spółce w uzyskaniu lepszych wyników w przyszłości poprzez usługi związane z transformacją cyfrową.

Echo Investment

Przydział obligacji

Echo Investment, w ramach oferty publicznej obligacji serii O przydzieliło 250.000 obligacji. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 25.070.413,48 zł - podała spółka w komunikacie.

Fasing

Umowa

Fasing podpisał umowę z Lubelskim Węglem "Bogdanka". Maksymalna wartość umowy wynosi ok. 20,25 mln zł netto. Minimalna wartość umowy wynosi 50 proc. maksymalnej wartości umowy netto. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych ogniw złącznych do łańcuchów górniczych, zgrzebeł kompletnych do przenośników zgrzebłowych i części zamiennych do tych zgrzebeł oraz łańcuchów górniczych.

MCI Capital

Komentarz zarządu

MCI Capital spodziewa się, że wyniki kolejnych kwartałów powinny być lepsze niż te odnotowane w pierwszym półroczu 2022 r. - ocenili przedstawiciele spółki podczas środowej wideokonferencji. Oczekują oni, że 2023 r. będzie mniej sprzyjającym okresem jeśli chodzi o wyjścia z inwestycji, a raczej czasem na budowanie wartości portfela. W najbliższych kilku latach MCI szacuje wartość wyjść na ok. 2 mld zł.

Mirbud

Umowa

Mirbud wybuduje Budynek Radioterapii w ramach drugiego etapu Centrum KlinicznoDydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym. Wartość umowy to 39,6 mln zł brutto.

Orzeł Biały

Rezerwy

Orzeł Biały utworzył w półrocznym sprawozdaniu 14 mln zł rezerwy na potencjalne zobowiązanie z tytułu rozliczeń w podatku VAT.

STS Holding

Dywidenda zaliczkowa

Zarząd STS Holding podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022. Kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję, wyniesie 0,27 zł.

TIM

Wyniki za Q222

Zysk netto Grupy TIM w drugim kwartale 2022 r. wyniósł do 29,3 mln zł wobec 29,6 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowane przychody zwiększyły się o 10,4 proc. rdr do 362,5 mln zł. EBITDA wzrosła rdr o 6,9 proc. do 45,2 mln zł.

Oczekiwania analityków w przypadku zysku netto znajdowały się w przedziale 23,6- 25,6 mln zł, EBITDA 37,1-40,4 mln zł. Przychody były spodziewane na poziomie 361,8-364,4 mln zł.

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych w spółkach GPW

Data

Ticker

Wydarzenie

czwartek 22 września 2022

 

3RGAMES

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.

 

ARCHICOM

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 18,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Echo Investment S.A. oraz DKR Echo Investment sp. z o.o.

 

ATLASEST

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

 

ECHO

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

 

ERG

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

 

FASING

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

 

FORTE

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

 

LUBAWA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

 

MABION

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

 

MASTERPHA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

 

MFO

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

 

MOJ

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

 

ORZBIALY

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

 

PEPEES

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

 

PMPG

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

 

POLWAX

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

 

RAFAKO

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

 

RANKPROGR

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

 

SHOPER

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

 

SKYLINE

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

 

VIVID

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

 

VOTUM

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,41 zł na akcję.

 

WITTCHEN

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk