• Odbierz prezent
Spółki oraz kalendarium wydarzeń korporacyjnych na dziś – zobacz, co nowego w spółkach z GPW
fot. Materiał własny

WIG20 i mWIG40

Asbis

Przychody w lutym

Skonsolidowane przychody Asbisu wyniosły w lutym 2023 roku ok. 230 mln USD i były o ok. 6 proc. niższe niż rok wcześniej i 4 proc. wyższe względem stycznia 2023 r. W lutym 2022 r. przychody Asbisu wyniosły 244 mln USD.

Bogdanka

Wyniki za 2022r.

Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w 2022 r. wyniósł 175,6 mln zł, a EBITDA 610 mln zł. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w 2022 r. 2.451,7 mln zł, a EBIT 200,3 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w 2022 r. wyniosła 8.401 tys. ton, sprzedaż 8.400 tys. ton.

W samym czwartym kwartale 2022 r. Bogdanka miała 421,6 mln zł przychodów, 66,4 mln zł straty EBITDA, 173,7 mln zł straty EBIT i 134,6 mln zł straty netto. Dla porównania, przed rokiem - w czwartym kwartale 2021 r. - Bogdanka miała 728,7 mln zł przychodów, 268,1 mln zł EBITDA, 162,8 mln zł EBIT i 130,7 mln zł zysku netto.

Enea

Wyniki za 2022r.

Grupa Enea miała w 2022 roku 45,3 mln zł zysku netto jednostki dominującej oraz 30,1 mld zł przychodów. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. W 2021 roku zysk netto jednostki dominującej wynosił 1,69 mld zł, a przychody 21,3 mld zł.

EBITDA spadła do 2,22 mld zł z 3,54 mld zł rok wcześniej.

Na początku marca Enea szacowała, że w 2022 roku zysk netto jednostki dominującej wyniósł 45 mln zł, a wynik EBITDA 2.220 mln zł. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody szacowane były na 30,1 mld zł.

Kęty

Szacunki z 1Q22

Grupa Kęty szacuje, że zysk netto przypadający na akcjonariuszy j.d. w pierwszym kwartale 2023 r. wyniesie 125 mln zł, co oznacza spadek o 29 proc. rdr, a EBITDA spadnie o 28 proc. do 193 mln zł. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali zysku netto w przedziale 80-84,1 mln zł i 162-172,4 mln zł EBITDA.

Według szacunków, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 1,35 mld zł (spadek o 10 proc. rdr), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 149 mln zł, co oznacza spadek o 35 proc. rdr.

KGHM

Wyniki za 4Q22

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w czwartym kwartale 2022 roku 1,92 mld zł wobec 2,6 mld zł w IV kwartale 2021 r. Wynik okazał się zgodny z konsensusem PAP Biznes, który zakładał 1,872 mld zł skorygowanej EBITDA. Oczekiwania rynkowe dla skorygowanego wyniku EBITDA wahały się od 1,64 mld zł do 2 mld zł. Mediana wynosiła 1,87 mld zł.

Przychody grupy KGHM wyniosły 8,151 mld zł wobec 8,195 mld zł oczekiwanych przez rynek i wobec 8,07 mld zł rok wcześniej.

Strata netto grupy wyniosła 493 mln zł wobec ok. 1,39 mld zł w IV kwartale 2021 roku. Analitycy oczekiwali tymczasem, że spółka zanotuje zysk netto na poziomie 573 mln zł, ale prognozy były w przedziale od 238 mln zł straty do 1,3 mld zł zysku.

Santander BP

Rekomendacja dywidendy

Zarząd Santander Bank Polska rekomenduje przeznaczenie na kapitał dywidendowy 2,38 mld zł z zysku '22 i 0,84 mld zł z transakcji sprzedaży Aviva. Santander BP nie wyklucza możliwości wypłaty zaliczek na poczet dywidendy. W ubiegłym tygodniu KNF potwierdziła, że Santander Bank Polska spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100 proc. zysku netto za 2022 r., ale zaleciła m.in. niewypłacanie dywidendy do wydania rozstrzygnięcia TSUE dotyczącego kredytów frankowych.

Ten Square Games

"Fishing Clash" od 22 maja przestanie być dostępna w Chinach

Gra spółki Ten Square Games "Fishing Clash" przestanie być dostępna dla graczy w Chinach z dniem 22 maja 2023 r. Powodem wycofania gry z chińskiego rynku jest likwidacja przez NetEase spółki zależnej realizującej te usługi dla TS Games.

sWIG80 i inne

Synektik

Umowa ze szpitalem w Pradze

Spółka zależna Synektika zawarła umowę o wartości netto blisko 54 mln CZK z szpitalem w Pradze na dostawę, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej da Vinci. Synektik podał, że realizacja dostawy systemu da Vinci do szpitala nastąpi w terminie do 180 dni od zawarcia umowy.

Trakcja

Szacunkowe wyniki za 2022r.

Grupa Trakcja miała w 2022 r. 180,6 straty EBITDA oraz 142,9 mln zł straty brutto ze sprzedaży, przy przychodach na poziomie 1,5 mln zł zł - podała spółka we wstępnych szacunkach. Strata brutto wyniosła 326,4 mln zł.

Szacunki wyników spółki, opublikowane przez Trakcję w styczniu uległy zmianie głównie w związku z przeprowadzonymi testami i utworzeniem powyższego odpisu aktualizującego.

 

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych w spółkach GPW

Data

Ticker

Wydarzenie

czwartek 23 marca 2023

 

ASSECOPOL

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

 

DINOPL

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

 

KETY

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

 

11BIT

Publikacja raportu za 2022 rok.

 

ACAUTOGAZ

Publikacja raportu za 2022 rok.

 

ARCHICOM

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

 

ATAL

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2022 rok.

 

CIECH

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

 

MWTRADE

Publikacja raportu za 2022 rok.

 

SEKO

Publikacja raportu za 2022 rok.

 

TOYA

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

 

XTB

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk