• Odbierz prezent
Spółki oraz kalendarium wydarzeń korporacyjnych na dziś – zobacz, co nowego w spółkach z GPW
fot. Materiał własny

WIG20 i mWIG40

Asbis

Otwarcie salonu iSpace w Kazachstanie

Asbisc otworzył w Ałmaty, największym mieście w Kazachstanie, salon iSpace, który ma status Apple Premium Partner. Jest on siódmym salonem Apple prowadzonym przez Asbis w Kazachstanie.

Banki

Mapa drogowa reformy WIBOR

Zakłada się, że od grudnia '22 r. uczestnicy rynku będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych. Od 2023 r. banki będą mogły wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami WIBOR - wynika z opublikowanej we wtorek "Mapy Drogowej" reformy WIBORu. Wskaźnik referencyjny WIRON ma być w pełni dostępny i możliwy do stosowania w produktach i instrumentach finansowych dla podmiotów, które wyrażają gotowość do jego zastosowania.

Bumech

Umowa zakupu węgla z RPA

Bumech zawarł z południowoafrykańską spółką umowę określającą warunki, na jakich będzie kupować z Republiki Południowej Afryki węgiel energetyczny o określonych parametrach jakościowych - podał Bumech w komunikacie. Surowiec ma trafiać do Polski drogą morską od listopada bieżącego roku do końca marca 2024 roku.

"Celem umowy jest powiększenie, przez grupę kapitałową Bumech, w której skład wchodzi Kopalnia Węgla Kamiennego Silesia w Czechowicach - Dziedzicach, ilości węgla oferowanego klientom kopalni przeznaczonego na potrzeby branży energetycznej w Polsce. Rozpoczęcie tej współpracy stanowi istotne wsparcie dla poprawy krajowych zdolności importowych węgla energetycznego oraz jest jednym z elementów niezbędnej dywersyfikacji dostaw surowców strategicznych".

KGHM

Plany przyspieszeniu transformacji energetycznej

KGHM chce przyspieszyć transformację energetyczną w stosunku do celu założonego w strategii. Grupa jest zainteresowana rozwojem własnych projektów PV i wiatrowych na lądzie, w ciągu 2-3 lat planuje też intensywne działania akwizycyjne w tym obszarze. Spółka liczy na uzyskanie wspólnie z TotalEnergies pozwolenia na 1-2 projekty offshore

PGNiG

Umowa na przesył przez Baltic Pipe

PGNiG będzie mogło sprowadzić z Norwegii do Polski przez Baltic Pipe co najmniej 6,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. To oznacza, że spółka wypełni co najmniej 80 proc. zarezerwowanej przepustowości nowego gazociągu.

W 2024 roku wolumen dostaw wzrośnie o ponad 1 mld m sześc., a stopień wykorzystania zarezerwowanej przez PGNiG mocy przesyłowej Baltic Pipe przekroczy 90 proc.

PKN Orlen

Zgoda na zawarcie porozumienia ze SP w związku z planowanym połączeniem z PGNiG

Zarząd PKN Orlen zgodził się na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem z PGNiG. "Porozumienie zawiera niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji spółki dotyczące: realizacji polityki energetycznej Polski w zakresie, w jakim dotyczy ona dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego oraz rozwoju na rynku tego paliwa oraz kontynuacji polityki zatrudnienia w stosunku do pracowników grupy kapitałowej PGNiG, którzy po połączeniu staną się pracownikami grupy kapitałowej spółki, zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie zakładów pracy należących przed połączeniem do grupy kapitałowej PGNiG, a także zobowiązanie spółki do kontynuacji po połączeniu spółki z PGNiG kluczowych inwestycji realizowanych lub przygotowywanych przez PGNiG przed połączeniem, wskazanych w porozumieniu, w zakresie minimalnym w nim określonym".

sWIG80 i inne

Mercor

Umorzenie postępowania przez IAS

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku stwierdził, że zobowiązanie podatkowe Mercora w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 1 kwietnia 2013 r. - 31 marca 2014 r. uległo przedawnieniu. Dyrektor uchylił decyzję organu pierwszej instancji (PUCS) w całości i umorzył postępowanie w sprawie.

W 2018 roku Mercor informował o otrzymaniu protokołu z kontroli prowadzonej przez Pomorski Urząd Celno-Skarbowy, w którym naliczono spółce 4,2 mln zł zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Elektrotim

Komentarz zarządu

Elektrotim przewiduje, że wyniki w drugim półroczu 2022 roku zostaną poprawione. Grupa rewaloryzuje ceny na kontraktach budowlanych w związku ze wzrostami cen materiałów.

„Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o drugie półrocze, te wyniki będą zdecydowanie poprawione. Drugie półrocze będzie wolne od uciążliwości wzrostu cen materiałów. Jednak trudno też sobie wyobrazić, że ceny materiałów będą w nieskończoność rosły – jesteśmy po kilkudziesięcioprocentowym wzroście przez trzy kwartały, więc można przewidywać kilkunastoprocentową korektę nawet pomimo wysokiej inflacji, która podnosi cenę. Spadek popytu może nieco redukować tę cenę".

"Informowałem rynek, że możemy sobie wyobrazić 2-3 krotny przyrost wyników w stosunku do normalnego, stabilnego roku i to podtrzymujemy. Zdecydowanie ten wynik powinien być lepszy na koniec roku. Spółka ma duże oczekiwania, duże nadzieje, ale też dużą pewność, że drugie półrocze będzie zdecydowanie odmienne od pierwszego, gdzie nałożyło nam się kilka niekorzystnych procesów i zjawisk rynkowych”.

„Realizacja kontraktu granicznego będzie miała pozytywny wpływ na wynik drugiego półrocza. Jeśli chodzi o etap realizacji tego projektu, jesteśmy na etapie montażu i kończenia prac na większości odcinków prac ziemnych".

„Pracujemy nad nową strategią. Jesteśmy na etapie analiz rynkowych podsumowujących oraz na etapie definicji cyfr i planów finansowych dla każdego z pionu, dla każdego segmentu. Tam gdzie jest potencjał chcemy urosnąć więcej, tam gdzie tego potencjału nie ma chcemy utrzymać zasoby, utrzymać kompetencje. Dzięki kontraktowi granicznemu wskakujemy na półkę przychodów 400-500 mln zł. Zadaniem będzie w tej chwili nie wyskakiwać wyżej, nie byłoby to korzystne dla spółki, ale na pewno powinniśmy starać się ten poziom przychodów, który osiągniemy w 2022 r. utrzymać”.

BoomBit

Zapowiedź kolejnych gier

BoomBit skupia się na projektach platform Play And Earn w oparciu o blockchain. Spółka ma zamiar równolegle wydawać kolejne gry typu Merch, Mid-Core i HyperCasual. Prezes BoomBit zapowiedział również, że w IV kwartale ma zadebiutować pierwsza gra spółki BoomPick utworzonej wspólnie z CherryPic.

"W bieżącym roku pojawiło się u nas kilka nowych inicjatyw. Przede wszystkim są to projekty 'Play And Earn'. Obecnie prowadzimy dwa oddzielne projekty, które są realizowane przez nasze spółki celowe zlokalizowane z Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wiążemy z nimi duże nadzieje i jesteśmy przekonani, że w przyszłości blockchain będzie istotnym elementem branży gamingowej. Konsekwentnie rozwijamy i inwestujemy w ten obszar".

"Prowadzimy już wstępne rozmowy z zewnętrznymi deweloperami zainteresowanymi wydawaniem gier na platformie BoomLand. Liczymy, że na koniec I półrocza 2023 r. BoomLand będzie mógł się pochwalić przynajmniej dwoma grami oraz współpracą z kilkoma zewnętrznymi studiami".

Ferro

Komentarz zarządu

Ferro koncentruje się na działaniach związanych z logistyką oraz efektywnością procesów produkcyjnych i chce wykorzystać szanse rynkowe. Zarząd ocenia, że plany

Ferro koncentruje się na działaniach związanych z logistyką oraz efektywnością procesów produkcyjnych i chce wykorzystać szanse rynkowe. Zarząd ocenia, że plany strategiczne są realne do wykonania. Jednym z istotnych czynników przy potencjalnej akwizycji ma być wymóg rentowności powyżej kosztów finansowania.

"Koncentrujemy się na działaniach związanych z logistyką i efektywnością procesów produkcyjnych, bo uważamy, że to jest przyszłość Ferro. Im bliżej klienta będziemy z produktami, łatwiej i sprawniej towar dostarczymy, tym więcej korzyści dla grupy”.

Grupa Ferro w ramach nowej strategii chce stawiać na rozwój sprzedaży poprzez dalszą silną ekspansję i dywersyfikację rynków zbytu oraz oferty produktowej, przy równoległej kontynuacji zwiększania elastyczności operacyjnej i skutecznego zarządzania ryzykiem dostaw.

Ferro chce w perspektywie 2026 roku zwiększyć przychody o 69 proc. wobec 2021 roku, do 1,4 mld zł, a EBITDA o 61 proc. do 193 mln zł. Zakładany CAPEX ma sięgnąć 30 mln zł średniorocznie i trafić na rozwój zdolności produkcyjnych, wsparcie logistyki i transformację IT. Przewidywane wartości nie uwzględniają wpływu potencjalnych inicjatyw dotyczących projektów z obszaru M&A.

"Może być to M&A, który wspiera już obrane kierunki lub komplementarny, rozszerzający. (...). Rynki to te, na których istniejemy - Polska oraz Europa Środkowa - tam, gdzie wiemy jak funkcjonować. Segmenty to te, w których działamy, ale przede wszystkim źródła ciepła i technika instalacyjna (...). To, co dla nas może być kluczowym kryterium to na pewno wysoki potencjał wzrostu i synergii z naszym istniejącym biznesem".

Echo Investment

Wyniki 2Q22

Echo Investment odnotowało w II kwartale 2022 roku 10,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 13 mln zł Prognozy analityków dla zysku netto znajdowały się w przedziale 9,7-17,5 mln zł. Grupa odnotowała w drugim kwartale 2022 r. 314,5 mln zł przychodów i 54,6 mln zł zysku operacyjnego. Konsensus zakładał 255,8 mln zł przychodów i 55,5 mln zł EBIT. "Zysk netto przypadający akcjonariuszom Grupy Echo Investment w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 61,9 mln zł i był ponad 30 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r. Wartość naszych aktywów wynosiła na koniec tego okresu ponad 6,7 mld zł. Utrzymujemy wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego półrocza było to ponad 1 mld zł. Dodatkowo zmniejszyliśmy wskaźnik zadłużenia aktywów netto do ok. 30 proc., w porównaniu do 42 proc. rok wcześniej. Wszystkie te czynniki potwierdzają, że jesteśmy dobrze przygotowani do trudniejszych czasów na rynku. Wysoka pozycja gotówkowa to także możliwość monitorowania rynku w poszukiwaniu okazji rynkowych, które pozwoliłyby nam jeszcze szybciej zwiększać skalę działania"

BoomBit

Oczekiwana dywidenda

BoomBit zakłada wypłatę dywidendy za 2022 rok, jeśli nie pojawią się istotne inicjatywy wymagające zaangażowania kapitałowego ze strony spółki.

"Jeśli chodzi o zaliczkę na ten moment trudno powiedzieć. Natomiast z pewnością nie zakładamy, żeby ta dywidenda, którą wypłaciliśmy za poprzedni rok był naszą ostatnią. Jeżeli nie pojawią się jakieś istotne inicjatywy, które wymagałyby jakiegoś zaangażowania kapitałowego z naszej strony, to jak najbardziej większością wyników, tak jak za poprzedni rok będziemy chcieli się dzielić w postaci dywidendy".

Grupa Pracuj

Komentarz Zarządu

W najbliższych miesiącach Grupa Pracuj spodziewa się ustabilizowania rynku rekrutacyjnego pod kątem liczby projektów rekrutacyjnych - poinformowali przedstawiciele spółki podczas wtorkowej wideokonferencji. W tym roku grupa nie planuje kolejnych podwyżek cen, a efekty zmiany cennika z początku roku mają być widoczne do końca 2022 r.

Ailleron

Wyniki 2Q22

Ailleron zanotował w pierwszym półroczu 2022 roku wzrost zysku netto o ponad 200 proc., do 12,5 mln zł, EBITDA wzrosła o 73 proc. do 23,3 mln zł. Przedstawiciele spółki pozytywnie oceniają potencjał rynku i nie widzą ryzyka spadku przychodów w przyszłości.

W pierwszym półroczu 2022 roku Ailleron zanotował na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 178,4 mln zł, co jest poziomem ponad 2-krotnie wyższym do analogicznego okresu w roku 2021.

Spółka wykazała EBITDA (bez one off) na poziomie 23,3 mln zł, czyli o ok. 73 proc. więcej rdr. Zysk operacyjny wyniósł 17,4 mln zł mln zł, rosnąc r/r o ponad 102 proc., zysk netto osiągnął 12,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 206 proc.

Bez kosztów jednorazowych związanych z przejęciem wynik netto byłby jeszcze lepszy i wyniósłby ok 15,8 mln zł.

Sprzedaż eksportowa w grupie Ailleron stanowi 76 proc. przychodów - wzrosła w pierwszym półroczu do 135 mln zł i osiągnęła dynamikę 179 proc.

Incuvo

Green Hell VR

Incuvo wyda grę Green Hell VR na platformach sprzętowych Pico i podtrzymuje datę premiery na pierwszą połowę października 2022. Gra Green Hell VR zostanie wydana na platformach sprzętowych Pico Neo 3 i Pico 4 oraz przyszłych kompatybilnych urządzeniach. Gra będzie dostępna za pośrednictwem platformy dystrybucyjnej Pico Store

Grodno

Dywidenda

Akcjonariusze Grodna zdecydowali, by spółka wypłaciła 0,84 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 12,92 mln zł. Zysk Grodna za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wyniósł 43,1 mln zł. Z pozostałej kwoty 15 mln zł zostanie przeznaczone na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabywania przez spółkę akcji własnych, a 15,2 mln zł trafi na kapitał zapasowy.

Sunex

Wyniki 1H2022

Sunex w pierwszym półroczu 2022 r. wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 14,36 mln zł, w porównaniu do 3,18 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wzrosły do 125,7 mln zł z 56,1 mln zł, a zysk operacyjny do 19,3 mln zł z 4,6 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

EBITDA w pierwszym półroczu 2022 r. wzrosła rdr o 234,5 proc. do 21,3 mln zł. Jak podano w raporcie, podobnie jak w ubiegłych okresach sprawozdawczych, spółka realizuje większy udział przychodów pochodzący z rynków zagranicznych, w tym głównie z rynku niemieckiego. W pierwszym półroczu 2022 przychody ze sprzedaży zagranicznej osiągnęły wartość ok. 81,6 mln zł, stanowiąc 65 proc. udziału sprzedaży ogółem.

"Rynki zagraniczne, a w szczególności rynek niemiecki jest niezmiennie traktowany przez spółkę jako rynek strategiczny. 80 proc. produkcji jest skierowana do klientów w krajach niemieckojęzycznych. (...) Z uwagi na nowe perspektywy dotyczące rynku polskiego związane zarówno z ogólnounijnymi założeniami i celami polityki klimatyczno-energetycznej oraz dyrektywami unijnymi i związanym z tym znaczącym wzrostem zainteresowaniem instalacjami OZE, spółka zamierza kontynuować wzmocnienie udziału i wartości sprzedaży krajowej przy jednoczesnym utrzymaniu niezmiennego trendu wzrostowego sprzedaży na rynkach zagranicznych".

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych w spółkach GPW

Data

Ticker

Wydarzenie

środa 28 września 2022

GRUPAAZOTY

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

PKNORLEN

NWZA ws. połączenia spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu, utworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego.

PZU

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,94 zł na akcję.

ACTION

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

BRAND24

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

BUMECH

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

CLNPHARMA

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

CREEPYJAR

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

CREOTECH

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

ESOTIQ

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

GAMFACTOR

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

GREENX

Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.

MEXPOLSKA

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

MONNARI

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

PGFGROUP

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

POLICE

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

PULAWY

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

RYVU

Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

SONEL

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

SUNEX

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

TRANSPOL

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

   

BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk