• Odbierz prezent
Spółki oraz kalendarium wydarzeń korporacyjnych na dziś – zobacz, co nowego w spółkach z GPW
fot. Materiał własny

WIG20 i mWIG40

AmRest

Komentarz zarządu po wynikach

AmRest spodziewa się, że drugie półrocze będzie wymagające z powodu wysokich kosztów, choć spółka obserwuje już spadek niektórych surowców i liczy, że szczyt inflacji jest blisko.

AmRest zakłada, że w drugim półroczu otworzy więcej lokali niż w pierwszej połowie roku.

Kruk

Planowane regulacje rynku windykacyjnego w Polsce

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt ustawy dotyczący uregulowania funkcjonowania przedsiębiorstw windykacyjnych - podano w wykazie prac rządu. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r. Projekt obejmuje unormowania określające podmioty uprawnione do podjęcia działalności windykacyjnej, regulujące kwestie udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie tej działalności oraz kompetencje właściwego w tym zakresie organu i wreszcie określające zasady sprawowania nadzoru nad działalnością przedsiębiorstw windykacyjnych.

PGNiG, PKN Orlen

NWZA PGNiG ws połączenia z Orlenem

PGNiG zwołało na 10 października walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia przez akcjonariuszy zgody na połączenie z PKN Orlen. NWZ PKN Orlen w sprawie połączenia z PGNiG zostało zwołane na 28 września.

Sektor bankowy

Wybór wskaźnika w miejsce WIBORu

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR) ds. wskaźników wybrał indeks WIRD jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej, który docelowo ma zastąpić WIBOR i stać się wskaźnikiem kluczowym. Kolejnym krokiem KS NGR będzie przyjęcie mapy drogowej określającej harmonogram działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR wskaźnikiem WIRD.

Tauron

Zakończenie naprawy bloku w Jaworznie

Blok o mocy 910 MW został zsynchronizowany z krajową siecią energetyczną i ponownie produkuje energię elektryczną. Jak podano, blok znajduje się w okresie przejściowym – fazie strojeń, testów i optymalizacji, których pozytywne zakończenie jest kluczowe dla przyszłej pracy jednostki w najkorzystniejszej konfiguracji i z maksymalną efektywnością. 28 sierpnia zakończona została naprawa leja kotła bloku 910 MW w Jaworznie.

sWIG80 i inne

Arteria

Wyniki wezwania

Spółka Investcamp w wyniku wezwania nabyła 1.222.143 akcje spółki Arteria, stanowiące 28,62 proc. jej kapitału zakładowego. Po transakcji Investcamp posiada 2.482.508 akcji, stanowiących 58,14 proc. kapitału zakładowego, a członkowie porozumienia łącznie posiadają akcje stanowiące 88,24 proc. kapitału.

Getin Noble Bank

Odpisy z tytułu wakacji kredytowych

Getin Noble Bank szacuje negatywny wpływ tzw. wakacji kredytowych na 164 mln zł i spodziewa się, że zaraportuje negatywny wynik netto w trzecim kwartale 2022 r. Według danych na koniec sierpnia 2022 r. bank zaakceptował prawidłowe wnioski klientów o tzw. wakacje kredytowe stanowiące 33 proc. liczby umów spełniających kryteria wynikające z ustawy oraz stanowiące 44 proc. łącznego salda kapitałowego tych umów.

Libet

Sprzedaż nieruchomości

Libet zawarł umowy sprzedaży środków trwałych znajdujących się w zakładach w Libiążu oraz Żorach, a także nieruchomości położonych w Libiążu za łącznie ok. 36,8 mln zł netto. W piątek zawarta została także umowa przeniesienia własności nieruchomości położonych w Żorach na spółkę Polbruk. Kwota transakcji wyniosła 28,16 mln zł netto.

Mercor

Dywidenda

Akcjonariusze Mercora zdecydują o wypłacie dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2022 r. w wysokości 0,63 zł na akcję - wynika z projektów uchwał ZWZ zwołanego na 30 września.

Torpol

Wyniki 2Q’22 zgodne ze wstępnymi

Grupa Torpol miała w pierwszym półroczu 2022 r. 65,2 mln zł zysku netto i 462,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Portfel zamówień grupy ma wartość ok. 1,31 mld zł netto, bez udziałów konsorcjantów, a ponadto Torpol oczekuje rozstrzygnięcia dwóch postępowań przetargowych, w których jego oferty po przeprowadzeniu aukcji elektronicznych uzyskały najwyższą ilość punktów, o łącznej wartości ponad 1,0 mld zł netto. Średnia rentowność na sprzedaży brutto z portfela kontraktów grupy za ostatnie dwanaście miesięcy na koniec czerwca 2022 roku wyniosła 18,0 proc. (wobec ponad 8,2 proc. według stanu na koniec czerwca ubiegłego roku).

Trakcja

Planowane wezwanie na akcje spółki Agencja Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają ogłosić wezwanie na 70.333.329 akcji spółki Trakcja po cenie 1,70 zł za akcję.

Unibep

Komentarz zarządu do wyników

Grupa Unibep, która zwiększyła w pierwszym półroczu 2022 roku przychody o 47 proc. do około 1 mld zł, widzi szansę na przekroczenie 2 mld zł sprzedaży w br.

Portfel zamówień grupy na 2022 rok wynosi 2,142 mld zł. Od drugiego półrocza 2022 na lata kolejne portfel zleceń grupy w części budowlano-infrastrukturalnej ma wartość ok. 3,5 mld zł.

Na znaczący wzrost zysku w 1H’22 wpłynęła głównie wysoka liczba przekazanych mieszkań w segmencie deweloperskim i jego wysoka marżowość. Oczekiwane jest utrzymanie dobrych wyników oraz możliwość akwizycji kolejnych projektów w tym segmencie w kolejnych okresach.

Unibep jest obecnie w fazie renegocjacji kontraktów i osiąga porozumienia z zamawiającymi, choć nie w każdym przypadku zwiększenie wynagrodzenia pokrywa wzrost kosztów. Około 50 proc. kontraktów ma już uwzględnione ceny waloryzacyjne, drugie 50 proc. jest w toku.

VRG

Dane operacyjne za sierpień

Skonsolidowane przychody VRG w sierpniu 2022 roku wyniosły 113,1 mln zł, co oznacza wzrost o 5,2 proc. rdr

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) wyniosły w sierpniu 55,2 mln zł, 3,7 proc. mniej rdr.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) wyniosły w sierpniu 54,4 mln zł i były wyższe rdr o 14,9 proc. Sprzedaż online ukształtowała się w sierpniu na poziomie 13,2 mln zł, co oznacza spadek rdr o 7,2 proc.

VRG poinformowało, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnęła w sierpniu 50,2 proc. i była niższa rdr o 2,9 pp.

 

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych w spółkach GPW

Data

Ticker

Wydarzenie

poniedziałek 5 września 2022

CIGAMES

NWZA ws. powołania członka RN, przekształcenia w spółkę europejską (SE), przyjęcia tekstu jednolitego statutu, ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Administrującej, zmiany polityki wynagrodzeń, przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz powołania pełnomocnika do zawierania umów między spółką, a członkami Rady Administrującej.

DECORA

NWZA ws. zmiany statutu.

ERBUD

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

FORTE

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

MOJ

NWZA ws. zmian w RN.

ONDE

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

TSGAMES

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

             

BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk