• Odbierz prezent
Spółki na dziś oraz kalendarium wydarzeń korporacyjnych – zobacz, co nowego w spółkach z krajowego parkietu
fot. Materiał własny

WIG20 i mWIG40

Asseco

Wyniki szacunkowe

Asseco Poland szacuje, że zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy w czwartym kwartale wyniósł 105 mln zł - podała spółka. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk w wysokości 108,1 mln zł.

Benefit Systems

Wyniki szacunkowe

Benefit Systems szacuje, że odnotował w czwartym kw. 2021 roku 378,6 mln zł przychodów i 93,4 mln zł EBITDA wobec 172,8 mln zł przychodów i 7,5 mln zł EBITDA przed rokiem. Konsensus zakładał, że grupa odnotuje w czwartym kw. 351,4 mln zł przychodów oraz 76,1 mln zł EBITDA. Zysk operacyjny grupy wyniósł w czwartym kwartale 2021 r. 37,5 mln zł wobec 45,9 mln zł straty rok wcześniej. Benefit podał, że zysk brutto na sprzedaży wyniósł 108,7 mln zł, w porównaniu do 25,3 mln zł przed rokiem. Capex szacowany jest na 79,2 mln zł.

Famur

Famur zgłosił odbiorcy urządzeń wystąpienie siły wyższej w realizacji umów

Famur zgłosił spółce Polskie Maszyny Group wystąpienie siły wyższej w realizacji dwóch z szeregu zawartych umów na łączną kwotę ok. 100 mln zł. Umowy dotyczyły dostaw urządzeń do eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Kruk

Szacunkowe wyniki oraz rekomendacja dywidendy

Kruk szacuje, że jego skonsolidowany zysk netto za 2021 rok wyniósł 695 mln zł wobec 81,4 mln zł przed rokiem. Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 13 zł na akcję. Prognozy dla zysku netto Kruka w 2021 roku znajdowały się w przedziale 658- 688 mln zł

LPP

Spółka zawiesza działalność operacyjną w Rosji

Zarząd LPP, uwzględniając ograniczenia nałożone na Rosję przez UE, podjął decyzję o zawieszeniu działalności operacyjnej w Rosji. LPP zatrzyma rozwój swoich marek w Rosji oraz dostarczanie towarów handlowych do Rosji.

Neuca

UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął przeciwko spółce Neuca postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia lub praktyki uzgodnionej, polegających na wymianie mających wartość gospodarczą informacji handlowych dotyczących hurtowni farmaceutycznych.

PGE

Zarząd PGE złoży wniosek o przerwę w obradach WZ zwołanego na 7 marca

Zarząd PGE, w związku z "przyczynami zewnętrznymi i niezależnymi od spółki", zwróci się do walnego zgromadzenia z wnioskiem o ogłoszenie przerwy w obradach zwołanych na 7 marca do 6 kwietnia 2022 r. - podała spółka w komunikacie

PGE

Spółka sfinalizowała sprzedaż udziałów Elbest na rzecz PHH

PGE poinformowała, że sprzedaż udziałów jest elementem porządkowania struktury Grupy PGE i realizacji zadań zmierzających do koncentracji na działalności podstawowej. Spółka Elbest posiada sześć hoteli i cztery obiekty w Polsce, które świadczą usługi hotelowogastronomiczne, oferują noclegi indywidualne i dla grup zorganizowanych, a także zajmują się organizacją konferencji i szkoleń.

PGNIG

PGNIG zawrze z Rządową Agencję Rezerw Strategicznych umowę sprzedaży gazu

Zarząd PGNiG zgodził się na zawarcie przez spółkę umowy sprzedaży gazu na potrzeby wykonywania przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

sWIG80 i inne

BoomBit

Szacunkowe przychody

BoomBit szacuje, że jego skonsolidowane przychody wyniosły w lutym 19,68 mln zł. Koszt prowizji platform sięgnął 1,58 mln zł, a koszty płatnego pozyskiwania graczy wyniosły 11,01 mln zł

PZ Cormay

Spółka spodziewa się spadku sprzedaży na rynkach Ukrainy, Rosji i Białorusi

Zarząd PZ Cormay w krótkim horyzoncie spodziewa się istotnego spadku sprzedaży do odbiorców z Ukrainy w związku rosyjską inwazją na ten kraj. Spadek sprzedaży jest także spodziewany na rynkach rosyjskim i białoruskim m.in. w związku z nałożonymi na te kraje sankcjami - podał PZ Cormay w komunikacie. Spółki zależne grupy w Rosji i na Białorusi nadal prowadzą działalność.

ZUE

Umowy na przebudowę torowiska tramwajowego

ZUE zawarło umowy na przebudowę torowiska tramwajowego w Dąbrowie Górniczej. Łączna wartość kontaktu wynosi 61,8 mln zł netto, czyli 76 mln zł brutto. Umowy zostały podpisane z Gminą Dąbrowa Górnicza i spółką Tramwaje Śląskie.

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych w spółkach GPW

Data

Ticker

Wydarzenie

poniedziałek 7 marca 2022

PGE

NWZA ws. wyrażenia zgody na określony przez zarząd sposób głosowania na WZ w sprawie zmian statutu, obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

IFIRMA

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2021 w wysokości 0,23 zł na akcję.

SNIEZKA

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

STALEXP

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

SWISSMED

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,94 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lux Med sp. z o. o.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk