• Odbierz prezent
Spółki na dziś oraz kalendarium wydarzeń korporacyjnych – zobacz, co nowego w spółkach z krajowego parkietu
fot. Materiał własny

WIG20 i mWIG40

 

Allegro.eu

Finalizacja transakcji z Mall Group

Allegro sfinalizowało transakcję nabycia Mall Group i WE|DO. Grupa zapłaciła łącznie 881 mln euro (ok. 4,1 mld zł) za 100 proc. udziałów w Mall Group i WE|DO.

Benefit Systems

Umowa o finansowanie

Benefit Systems i niektóre jego spółki zależne podpisały z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz z Santander Bank Polska umowę długoterminowego finansowania w wysokości 205 mln zł. Finansowanie może zostać powiększone o maksymalnie 35 mln zł.

Ciech

Podwyższenie kapitału zakładowego

Akcjonariusze Ciechu zdecydują w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji o kwotę nie wyższą niż 197,6 mln zł - podała spółka w projektach uchwał na ZWZ zwołane na 28 kwietnia

 Cyfrowy Polsat

Zakup udziałów w projekcie „Port Praski”

Cyfrowy Polsat zawarł z Embud 2 umowę kupna 66,94 proc. udziałów w Porcie Praskim za 553,7 mln zł.

Ponadto, w związku z trwającymi analizami dotyczącymi finalnej struktury kapitałowej, do której należy Pantanomo Ltd, Cyfrowy Polsat zawarł aneks do przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia 32 proc. udziałów w Pantanomo, dotyczący przesunięcia daty zawarcia transakcji na 31 maja 2022 roku.

Port Praski poprzez swoje podmioty zależne prowadzi działalność deweloperską, głównie na terenie Warszawy w dzielnicy Praga-Północ.

Pantanomo prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu posiadanymi nieruchomościami, a także działalność holdingową, finansową oraz inwestycyjną.

Enea/Energa

Elektrownia w Ostrołęce - rozliczenie

Po rozliczeniu umowy na realizację elektrowni węglowej w Ostrołęce Energa i Enea zidentyfikowały możliwość dalszego rozwiązania zawiązanych wcześniej rezerw. Szacowany wpływ na wynik netto grupy Energa w 2022 roku wyniesie około 30 mln zł, a na wynik Enei wyniesie 31,1 mln zł.

Huuuge Games

Przychody w marcu’22

Przychody z gier Huuuge Games w marcu wzrosły do ok. 17 mln USD z 15 mln USD w lutym - szacuje portal Sensor Tower.

Inter Cars

Odpisy aktualizacyjne

Magazyn centralny Inter Cars Ukraine został zniszczony w piątek wyniku działań wojennych. Inter Cars utworzy 75 mln zł odpisu aktualizacyjnego.

Lotos

Modelowa marża rafineryjna w marcu

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos w marcu 2022 roku wzrosła do 39,52 USD/bbl z 6,89 USD/bbl w lutym.

Livechat

Szacunkowe wyniki za Q421/22

LiveChat Software szacuje, że przychody grupy za okres trzech miesięcy zakończonych w marcu 2022 roku, czyli w IV kwartale roku finansowego 2021/22, wyniosły 14,61 mln USD i były wyższe rdr o 15,4 proc..

PGE

Zakup farm wiatrowych

PGE Energia Odnawialna z grupy PGE zawarła z Vanadium Holdco Limited warunkową umowę kupna 100 proc. udziałów w Collfield Investments, posiadającej 100 proc. udziałów w spółkach celowych operujących trzema farmami wiatrowymi o łącznej mocy 84,2 MW. Wartość transakcji wyniesie ponad 900 mln zł.

Akwizycja trzech lądowych farm wiatrowych oznacza dla Grupy PGE wzrost mocy zainstalowanej w obszarze energetyki wiatrowej na lądzie z 688 MW do 772 MW oraz wzrost udziału w rynku z 9,6 proc do 10,8 proc. (wg danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana farm wiatrowych na koniec 2021 r. wyniosła blisko 7.117 MW).

Tauron

Mikrosieć elektroenergetyczna

Tauron chce do końca października przeprowadzić pilotaż mikrosieci elektroenergetycznej w Bytomiu, do końca roku planuje przedstawić ofertę takich instalacji dla klientów.

Ten Square Games

Przychody w marcu ‘22

Przychody gier Ten Square Games, wyniosły w marcu ok. 6 mln USD wobec ok. 7 mln USD w lutym - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków przychody gry "Fishing Clash" były stabilne i wyniosły ok. 5 mln USD.

SWIG80 i inne

 

ZA Puławy

Odpisy aktualizacyjne

Zakłady Azotowe Puławy na podstawie wyniku testu na utratę wartości aktywów trwałych zdecydowały o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 264 mln zł.

Atal

Sprzedaż w I kwartale 2022 roku

Atal zawarł w pierwszym kwartale 2022 roku 754 umów deweloperskich i przedwstępnych. Tegoroczny potencjał sprzedaży grupa obecnie szacuje na 3.000- 3.500 lokali, a potencjał przekazań na ok. 3.500 lokali.

Neuca

Skup akcji własnych

Akcjonariusze Neuki zdecydują w sprawie skupu nie więcej niż 95.000 akcji własnych za kwotę nie wyższą niż 85,5 mln zł - poinformowała spółka w projektach uchwał na ZWZ zwołanego na 28 kwietnia.

Unimot

Szacunkowe wyniki za I kwartał 2022 roku

Unimot szacuje, że skorygowana EBITDA grupy w pierwszym kwartale 2022 r. wyniesie co najmniej 80 mln zł.

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych w spółkach GPW

Data

Ticker

Wydarzenie

poniedziałek 4 kwietnia 2022

 

ATLANTIS

NWZA ws. przedłużenia kadencji członków RN oraz wyboru firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.

 

FON

NWZA ws. przedłużenia kadencji członków RN oraz wyboru firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.

 

IFCAPITAL

NWZA ws. wyboru firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.

 

IFSA

NWZA ws. wyboru firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.

 

SOHODEV

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

 

STALEXP

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.

 

SWISSMED

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW, wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz zmiany statutu.

 

TORPOL

NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 ZWZ z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz zmian w składzie RN.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk