• Odbierz prezent
Spółki na dziś – co nowego w spółkach z warszawskiego parkietu
fot. Materiał własny

WIG20 i mWIG40

Huuge Inc

Przychody za IV kwartał

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Huuuge, bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności), spadły w czwartym kwartale 2021 roku o ok. 1,5 proc. r/r (-3,1% q/q), do 89,1 mln USD. W komunikacie prasowym spółka podtrzymała, że spodziewa się wypracowania dwucyfrowego wzrostu skorygowanego zysku EBITDA w całym 2021 roku. Po trzech kwartałach wynik był o 19,5 proc. niższy niż przed rokiem i sięgał 43,6 mln USD.

Develia

Sprzedaż i przekazania lokali w 4Q

W IV kw. Develia sprzedała 421 lokali wobec 580 przed rokiem i przekazała 624 lokale wobec 407 rok wcześniej.

Ten Square Games

Przychody za IV kwartał

Szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach (bez uwzględnienia przychodów odroczonych w czasie) Ten Square Games wyniosły w czwartym kwartale 2021 roku 167,5 mln zł (+12% q/q i -7% r/r).

sWIG80 i inne

Answear

Przychody za IV kwartał

Przychody ze sprzedaży Answear. com według sprawozdawczości MSSF wzrosły w czwartym kwartale 2021 roku o 75 proc. r/r, do 256 mln zł. Przychody ze sprzedaży za cały 2021 r. wyniosły 680 mln zł, co oznacza wzrost o 66 proc. r/r.

Archicom

Sprzedaż i przekazania lokali w 4Q

Archicom sprzedał w IV kw. 2021 roku 227 lokali w porównaniu do 194 w czwartym kwartale 2020 r. Spółka przekazała klientom w tym czasie 721 lokali wobec 560 lokali przed rokiem.

BioMaxima

Nowa umowa BioMaxima

podpisała z jednostką finansów publicznych umowę na dostawy testów do diagnostyki SARS-Cov-2 o wartości 94,8 mln zł. Spółka ocenia, że umowa będzie miała "bardzo istotny" wpływ na przychody i wynik w I półroczu 2022 r.

Inpro

Sprzedaż lokali w 4Q

Inpro sprzedało w czwartym kwartale 2021 roku 152 lokale, o 6 proc. mniej niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Lokum Deweloper

Sprzedaż i przekazania lokali w 4Q

Lokum Deweloper sprzedał w IV kwartale 2021 roku 220 lokali wobec 169 rok wcześniej. Grupa rozpozna w tym okresie w wyniku 190 lokali, o 110 więcej niż przed rokiem.

Mediacap

Wycofanie spółki z GPW

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediacap zdecydowało o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Główny akcjonariusz dnia 4 stycznia zrealizował przymusowy wykup 3,39% akcji po 3,50 zł za sztukę.

Relpol

Odwołanie prezesa

Rada nadzorcza Relpolu odwołała z dniem 5 stycznia 2022 roku Sławomira Bialika z funkcji prezesa. Do czasu powołania nowego prezesa jego funkcję będzie pełnił obecny wiceprezes Krzysztof Pałgan.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk