• Odbierz prezent
Spółki i kalendarium wydarzeń korporacyjnych na dziś – zobacz, co nowego w spółkach z GPW
fot. Materiał własny

WIG20 i mWIG40

 

Enea

Wyniki za Q122

Grupa Enea miała w pierwszym kwartale 2022 roku 495 mln zł zysku netto jednostki dominującej oraz 7,246 mld zł przychodów. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

W analogicznym okresie 2021 roku zysk netto jednostki dominującej wynosił 388,3 mln zł, a przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 5,065 mld zł.

Zysk operacyjny wyniósł w I kwartale tego roku prawie 680 mln zł wobec ok. 553 mln zł przed rokiem, a EBITDA grupy wzrosła o 14,2 proc. rdr do 1.059,3 mln zł.

Obszar Wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 620,1 mln zł (wzrost rdr o 68,9 proc.).

W obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 274,4 mln zł (wzrost o 62,7 proc. rdr). Jak podano, wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej wzrostem kosztów działalności operacyjnej.

Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 310,5 mln zł (spadek o 15,8 proc. rdr). Spadek wyniku jest efektem niższej marży z działalności koncesjonowanej, wyższego poziomu kosztów operacyjnych oraz niższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W obszarze Obrotu grupa odnotowała stratę EBITDA na poziomie 86,2 mln zł wobec 47 mln zł zysku rok wcześniej. Spadek EBITDA wynika głównie z niższego poziomu realizowanej marży na rynku detalicznym oraz ze zmiany poziomu rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, częściowo skompensowanych wyższym wynikiem z tyt. aktualizacji wyceny kontraktów CO2.

GPW

Inwestycja w Armenii

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podpisał z Central Bank of Armenia memorandum, w którym zadeklarowano wolę sfinalizowania transakcji nabycia przez GPW 65,03 proc. akcji w Armenia Securities Exchange (AMX). Strony memorandum zadeklarowały, że w czerwcu 2022 r. zostanie zawarta umowa nabycia akcji i umowa wspólników.

 

Współpraca w projekcie wielowalutowego notowania akcji

GPW nawiązała współpracę z M-DAQ, azjatyckim start-upem z branży fintech, w pilotażowym projekcie wielowalutowego notowania akcji. Jak podano, pierwszym etapem współpracy jest opracowanie narzędzia proof-of-concept do wyświetlania w czasie rzeczywistym kursów akcji spółek z WIG20 i mWIG40 w 10 różnych walutach. Kolejnym etapem będzie analiza możliwości wdrożenia wielowalutowego narzędzia transakcyjnego, które pozwoli inwestorom handlować akcjami na GPW w różnych walutach w ramach jednej puli płynności GPW.

Grupa Pracuj

Komentarz zarządu

Grupa Pracuj chce utrzymywać poziom sprzedaży i kontynuować wzrost liczby klientów. W ocenie zarządu, po silnym odbiciu rynku po pandemii nadal utrzymuje się duża aktywność pracodawców - poinformowali przedstawiciele Grupy Pracuj podczas wtorkowej wideokonferencji. Spółka nie dokonała odpisów na koniec pierwszego kwartału w związku z wojną w Ukrainie, a kolejną analizę pod tym kątem będzie przeprowadzać na koniec czerwca.

Huuuge Games

Wyniki za Q122

Huuuge odnotował w I kw. 2022 roku 14,4 mln USD skorygowanego wyniku EBITDA wobec 10,4 mln USD przed rokiem. Konsensus zakładał, że EBITDA wyniesie 11,8 mln USD, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 10,8-14 mln USD.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w I kw. 8,9 mln USD wobec straty przed rokiem na poziomie 37,6 mln USD. Zysk operacyjny grupy wyniósł z kolei 10,7 mln USD wobec 6,5 mln USD rok wcześniej. Zysk netto był o 14 proc. wyższy od konsensusu, a zysk operacyjny o 27 proc.

Przychody grupy wyniosły w I kw. 84 mln USD i były zgodne z konsensusem na poziomie 84,4 mln USD. W analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 95,7 mln USD.

Spółka podała, że spadek przychodów rdr wynikał m.in. z niższego poziomu przychodów z flagowych gier - Huuuge Casino i Billionaire Casino - oraz tytułów, dla których wsparcie zakończyło się w 2021 r. Jak podano, spółka koncentrowała się na rentowności swoich głównych tytułów, dzięki czemu - mimo spadku przychodów - odnotowała wzrost skorygowanego wyniku EBITDA.

KGHM

Produkcja i sprzedaż miedzi w kwietniu ‘22

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w kwietniu 2022 roku 61,9 tys. ton i była wyższa rdr o 1 proc. Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w tym czasie 62 tys. ton, co oznacza spadek rdr o 4 proc..

Produkcja srebra płatnego wyniosła w kwietniu 86 ton (-29 proc. rdr). Sprzedaż srebra wyniosła w tym czasie 96,7 ton i była niższa o 7 proc.

Produkcja TPM wyniosła 15,8 tys. troz i była wyższa o 7 proc. rdr. Sprzedaż TPM wyniosła 14,1 tys. troz i była niższa o 3 proc. rdr.

Produkcja molibdenu wyniosła 0,1 mln funtów, czyli o 89 proc. mniej rdr. Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,5 mln funtów i była niższa o 17 proc. rdr

PGE

Wyniki za Q122

Zysk netto jednostki dominującej grupy PGE wyniósł w pierwszym kwartale 2022 roku 1.022 mln zł wobec 808 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka szacowała wcześniej skonsolidowany wynik netto j.d. właśnie na około 1.022 mln zł.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 1.550 mln zł wobec 1.164 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 16,897 mld zł i były wyższe o 41 proc. rdr.

EBITDA grupy PGE wyniosła w I kwartale 2.615 mln zł, co oznacza wzrost o 19 proc. rdr. EBITDA powtarzalna wzrosła o 18 proc. rdr do 2,596 mld zł.

PGE podała, że wynik finansowy osiągnięty został dzięki bardzo dobrym wynikom segmentów dystrybucji i energetyki odnawialnej.

PKP Cargo

Uzgodnienie wynagrodzeń z związkami zawodowymi

Zarząd PKP Cargo uzgodnił w toku mediacji ze związkami zawodowymi protokół, który zakłada przyznanie pracownikom spółki podwyżki wynagrodzenia z dniem 1 czerwca. Szacowany przez PKP Cargo koszt podwyżek wyniesie około 94 mln zł.

Ten Square Games

Komentarz zarządu

Ten Square Games nie jest zadowolony z obecnej monetyzacji swoich flagowych gier, przygotowuje nowe funkcjonalności i poprawki - poinformował prezes Maciej Żużałek. Spółka nadal jest zainteresowana przejęciami, chce przyhamować wzrost kosztów pracowniczych.

Przedstawiciele Ten Square Games przyznają, że pierwszy kwartał dla spółki nie był tak dobry jak oczekiwali.

Trwają testy w Meksyku i USA gry Football Elite. Soft launch gry "Wings of Heroes" trwa w USA, Polsce i w Indiach.

SWIG80 i inne

 

AB

Wyniki za Q122

- przychody = 3328 mln zł vs. 3136 mln zł konsensusu

- EBITDA = 51 mln zł vs. 46,5 mln zł konsensusu

- zysk netto j.d. = 30,7 mln zł vs. 28,5 mln zł konsensusu

Aileron

Komentarz zarządu

Ailleron chce w 2022 roku lub najpóźniej w pierwszym kwartale 2023 roku dokonać akwizycji firmy o przychodach rzędu 100 mln zł - poinformował członek zarządu Ailleron Tomasz Król. Spółka nie planuje w tym roku buy backu, chce co roku zwiększać kwotę wypłacanej dywidendy.

Apator

Komentarz zarządu

Apator, po prowadzonych pracach nad renegocjacją kontraktów, spodziewa się pozytywnych wyników w kolejnych miesiącach - ocenili przedstawiciele zarządu podczas wtorkowej wideokonferencji. Grupa w tym roku rygorystycznie podchodzi do wydatków inwestycyjnych i planuje na 2022 r. 50-70 mln zł CAPEX-u.

Auto-Partner

Wyniki za Q122

Auto Partner miał w I kw. 2022 roku 50,3 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 37,8 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost rdr o 33 proc. Prognozy analityków dla zysku netto znajdowały się w przedziale 44-46,9 mln zł.

Przychody ze sprzedaży grupy Auto Partner wyniosły w I kw. 639,6 mln zł wobec 475,7 mln zł rok wcześniej. Przedział prognoz, które zebrał PAP Biznes, wynosił 639-640 mln zł.

Jak podano, sprzedaż Auto Partnera w Polsce wzrosła w I kw. o 21,9 proc. rdr, a sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 49,8 proc.

Zysk na działalności operacyjnej grupy wyniósł w I kw. 66,6 mln zł wobec 48,6 mln zł rok wcześniej. Prognozy analityków dla zysku operacyjnego znajdowały się w przedziale 58-63,3 mln zł. Rentowność EBIT wzrosła do 10,41 proc. z 10,21 proc. rok wcześniej.

EBITDA grupy ukształtowała się na poziomie 74 mln zł wobec 54,7 mln zł rok wcześniej. Przedział prognoz dla wyniku EBITDA wynosił 65,2-71 mln zł. Rentowność EBITDA wzrosła w I kw. do 11,57 proc. z 11,5 proc. przed rokiem.

Boryszew

Dywidenda – zgoda na wypłatę

Boryszew ma zgodę banków finansujących na wypłatę 0,92 dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

Columbus Energy

Umowa o współpracy z Orange

Columbus Energy zawarł z Orange Energia umowę współpracy, polegającej na strategicznym partnerstwie technologicznym w dziedzinie rozwijania sektora OZE. W początkowym etapie Columbus miałby dostarczać produkty i usługi OZE klientom Orange Energia. Umowa zawarta została na okres pilotażowy 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Echo Investment

Wyniki za Q122

- przychody = 283,6 mln zł vs. 242,3 mln zł konsensusu

- EBIT = 108 mln zł vs. 81,6 mln zł konsensusu

- zysk netto j.d. = 51,4 mln zł vs. 25,6 mln zł konsensusu - W pierwszym kwartale 2022 r. grupa sprzedała 704 mieszkania. Najwięcej transakcji dotyczyło projektów Archicomu - Olimpia Port i Słoneczne Stabłowice we Wrocławiu oraz Echo Investment - Bonarka Living II w Krakowie oraz Rytm w Warszawie. Do marca 2022 r. grupa rozpoczęła budowę 981 mieszkań, a do końca roku planuje start kolejnych 2,4 tys

Ferro

Dywidenda

Zarząd Ferro rekomenduje, by spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2021 rok łącznie 32,1 mln zł, czyli 1,51 zł na akcję.

Mirbud

Rozpoczęcie prac

Mirbud przystąpił do budowy hal magazynowych w Koninie i w Pile. Przybliżona wartość pierwszej umowy wyniesie 14,79 mln euro, a drugiej 25,63 mln.

Oponeo

Wyniki za Q122

- przychody = 275,9 mln zł vs. 280,6 mln zł konsensusu

- EBITDA = 0,03 mln zł vs. 0,43 mln zł konsensusu

- zysk netto j.d. = -2,8 mln zł vs. 2,7 mln zł konsensusu

OT Logistics

Komentarz zarządu

Grupa OT Logistics może przekroczyć założenia finansowe na 2022 rok ze względu na m.in. wzmożone zainteresowanie przeładunkami portowymi - poinformował podczas telekonferencji prezes Konrad Hernik. Dodał, że zarząd rozważa obecnie rekomendację 1 zł warunkowej dywidendy. Dodał, że reperkusje związane z wybuchem wojny w Ukrainie i nałożeniem sankcji spowodowały ogromne zainteresowanie przeładunkami portowymi i wymusiły na klientach planowanie dywersyfikacji dostaw. Grupa notuje w swoich terminalach portowych w Świnoujściu i Gdyni zwiększone przeładunki zbóż, węgla i rud.

Zdaniem prezesa, trend zwiększonego korzystania z portów w ramach dywersyfikacji dostaw pozostanie trwałą tendencją, nie tylko związaną z konfliktem za wschodnią granicą. Porty grupy będą pracować na 100 proc., a w niektórych kwartałach powyżej 100 proc.

PHN

Dywidenda

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości rekomenduje, by spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2021 rok łącznie 18,4 mln zł, czyli 0,36 zł na akcję.

Rafako

Wyniki za Q122

Grupa Rafako odnotowała w I kw. 2022 roku 28,7 mln zł zysku netto wobec straty netto przed rokiem na poziomie 4,3 mln zł - podała spółka w raporcie kwartalnym. EBITDA grupy wyniosła 26 mln zł wobec 26,5 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży produktów, usług i materiałów wyniosły w I kw. 131,4 mln zł wobec 153,6 mln zł rok wcześniej.

Zysk brutto ze sprzedaży grupy wyniósł 35,7 mln zł wobec 8,7 mln zł przed rokiem.

Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 23,6 mln zł z 2,3 mln zł rok wcześniej.

Unibep

Umowa

Unibep zawarł umowę na realizację hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczami biurowo - socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą oraz komunikacyjną w Tuszynie w województwie łódzkim. Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi 28,9 mln euro netto, czyli ok. 133,2 mln zł.

Wittchen

Szacunkowe wyniki za Q122

Grupa Wittchen szacuje, że miała w I kw. 2022 roku 6,4 mln zł zysku operacyjnego wobec 0,5 mln zł przed rokiem. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w tym czasie do 40,1 mln zł z 23,7 mln zł rok wcześniej.

Według wstępnych danych, przychody netto ze sprzedaży wzrosły w I kw. 2022 roku 64,3 mln zł z 38,3 mln zł rok wcześniej.

Marża brutto na sprzedaży grupy wyniosła w okresie styczeń-marzec 62,4 proc. wobec 61,9 proc. rok wcześniej.

Żywiec

Dywidenda

Zarząd Grupy Żywiec proponuje, by ostateczna wartość dywidendy za 2021 rok wyniosła 20 zł na akcję, czyli tyle ile spółka wypłaciła już akcjonariuszom w formie zaliczki na poczet dywidendy.

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych w spółkach GPW

Data

Ticker

Wydarzenie

środa 25 maja 2022

 

ASSECOPOL

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

ASSECOPOL

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy.

 

CCC

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

GRUPAAZOTY

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

PKNORLEN

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

 

SANPL

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,68 zł na akcję.

 

TAURONPE

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

06MAGNA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

11BIT

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

 

ALTA

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

 

BENEFIT

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

CFI

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

CIGAMES

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

CLNPHARMA

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

 

ECHO

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

ELKOP

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

ERG

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

 

EUROTEL

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.

 

FERRO

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

GETIN

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

GOBARTO

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy.

 

KETY

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

 

KREC

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SCR-Sibelco N.V.

 

MANGATA

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,80 zł na akcję.

 

MLSYSTEM

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

PAMAPOL

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

POLICE

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

PULAWY

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

SATIS

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

SECOGROUP

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

 

SILVAIR-REGS

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

STALPROFI

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

STARHEDGE

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

STSHOLDING

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

TATRY

ZWZA

 

TIM

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

 

VIVID

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

 


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk