• Odbierz prezent
Kancelaria Medius

Spółka zależna od Kancelarii Medius S.A., Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie zawarła umowę cesji wierzytelności o wartości 2,9 mln euro, co jak podaje Kancelaria Medius S.A. w raporcie 48/2017, stanowi równowartość 12,5 mln zł według kursu średniego NBP z dnia 26 września br.

Umowa ta została zawarta z 4finance Spain Financial Services S.A.U. z siedzibą w Madrycie. Jest to kolejny portfel zakupiony od te spółki zgodnie z umową z lipca tego roku.

„Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Medius Collection S.L. działalności” - podała Kancelaria Medius w raporcie.

Kancelaria Medius S.A. działa na rynku zarządzania wierzytelnościami. Jej akcje notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk