• Odbierz prezent
Spółka z grupy Scope Fluidics nawiązała współpracę z Technicolor Polska

Bacteromic sp. z o.o., spółka z grupy Scope Fluidics, zajmującej się rozwojem innowacyjnych urządzeń w zakresie diagnostyki medycznej, podpisała umowę wytwarzania, w ramach której wspólnie z partnerem biznesowym Technicolor Polska będzie rozwijać małoskalową linię produkcyjną kartridży dla systemu BacterOMIC oraz prowadzić działania R&D. Nowoczesne urządzenie, opracowywane przez polski zespół, jako pierwsze na świecie daje możliwość ilościowej oceny lekowrażliwości bakterii na szeroką pulę antybiotyków w jednym teście.

Linia produkcyjna dla systemu BacterOMIC

będzie rozwijana przez Technicolor Polska, będącą częścią międzynarodowego koncernu Technicolor, w oparciu o know-how grupy Scope Fluidics. Umowa została podpisana na rok i ma charakter pilotażowy. Strony w ramach działań R&D będą współpracować nie tylko nad rozwojem małoskalowej linii produkcyjnej, ale także m.in. nad zoptymalizowaniem kosztu wytwarzania kartridży. To istotny czynnik budowania wartości rynkowej zarówno systemu BacterOMIC, jak i samej spółki. W czasie obowiązywania umowy zamierzamy także negocjować warunki naszej potencjalnej współpracy w zakresie produkcji kartridży na dużą skalę. Wierzymy, że dzięki temujeszcze lepiej przygotujemy spółkę Bacteromic pod kątem jej sprzedaży – mówi Marcin Izydorzak, członek zarządu Scope Fluidics S.A.

Technicolor jest wiodącym na świecie producentem wyrobów precyzyjnych i dostawcą usług

związanych z łańcuchem dostaw w tym zakresie, posiadającym wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów z branży medialnej i rozrywkowej, a także coraz wyraźniej zaznaczającym swoją obecność na rynku diagnostyki medycznej i nauk przyrodniczych pod marką Technicolor Precision BioDevices. Technicolor będzie wspierać produkcję kartridży BacterOMIC w swoim zakładzie produkcyjnym w Piasecznie, w Polsce. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Scope Fluidics Group w tej pilotażowej fazie produkcji – komentuje David Holliday, prezes Technicolor HES.

System BacterOMIC jest obecnie testowany w trzech niezależnych laboratoriach zewnętrznych

Celem badań jest ocena jego działania, szczególnie poprawności analiz z wykorzystaniem panelu, umożliwiającego ilościowe oznaczenie lekowrażliwości na antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń bakteriami Gram negatywnymi oraz Gram pozytywnymi. Pozytywny wynik weryfikacji w ośrodkach klinicznych będzie stanowił podstawę do ubiegania się o uzyskanie certyfikatu CE IVD, który umożliwia wprowadzenie urządzenia diagnostycznego na rynek europejski. Uzyskanie certyfikatu CE IVD jest planowane jesienią tego roku. Prace nad systemem rozpoczęły się w 2016 roku i wówczas sprecyzowane zostały ogólne założenia, które w kolejnych etapach były rozwijane przez zespół z grupy Scope Fluidics. Kolejne generacje systemu, z poprawioną ergonomią i rozwiązaniami ułatwiającymi industrializację, testowano w prestiżowych ośrodkach klinicznych, m.in. w Narodowym Instytucie Leków, Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc czy Instytucie Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Scope Fluidics zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia

Firma powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym. W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych. Projekty badawczo-rozwojowe prowadzone są w spółkach celowych. Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami. Polityka dywidendowa Spółki zakłada wypłatę co najmniej połowy zysku wygenerowanego ze sprzedaży swoich wynalazków w formie dywidendy. W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., powołane w celu rozwoju odpowiednio systemu PCR|ONE oraz BacterOMIC.
System PCR|ONE to kompletne, samodzielne rozwiązanie do natychmiastowego wykrywania szerokiego zakresu patogenów i celów genetycznych w miejscu opieki. System oferuje proste w obsłudze, jednorazowe panele na próbki kliniczne, które są automatycznie przetwarzane w celu szczegółowej diagnozy w ciągu 15 minut. System PCR|ONE oferuje unikalną kombinację rekordowej szybkości i zakresu do 20 celów genetycznych, które można zidentyfikować w jednym cyklu działania urządzenia, z jednej próbki.

BacterOMIC to pierwszy system oferujący pełne i praktyczne informacje

na temat precyzyjnych terapii antybiotykami. BacterOMIC wykrywa wszystkie klinicznie istotne antybiotyki w jednym teście. BacterOMIC to także pierwszy system oferujący zautomatyzowane testy wielu kombinacji antybiotyków. Projekt ten wykorzystuje klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk