• Odbierz prezent
New Connect GPW Catalyst FTI Profit Kruk GetBack debiut

Wydawało się, że czas największej świetności spółek z branży windykacyjnej na warszawskiej giełdzie jest już za nami. Tymczasem na parkiet wchodzą nowe spółki z tej branży. 3 kwietnia z sukcesem debiutowała na New Connect spółka FTI Profit.

 

Giganci z branży windykacyjnej na GPW

Spółki z branży windykacyjnej cieszą się dużą popularnością na warszawskiej giełdzie. Najbardziej znanymi spółkami z branży windykacyjnej na GPWKruk i GetBack.

Niekwestionowanym liderem z branży windykacyjnej wśród spółek na GPW jest Kruk. Debiut tej spółki odbył się w 2011 r. na głównym parkiecie GPW. Od ceny emisyjnej 35 zł cena akcji Kruka na przestrzeni 6 lat wzrosła do ponad 300 zł w 2017 r. Obecnie cena akcji wynosi ponad 230 zł. Kruk zarządza wierzytelnościami zakupionymi na własny rachunek, a także zajmuje się windykacją na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Największą grupą klientów tej spółki są banki. Kruk zarządza także wierzytelnościami pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, operatorów telekomunikacyjnych, operatorów telewizyjnych i innych firm. Swą działalność prowadzi nie tylko na rynku polskim, ale także w Rumunii, Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i na Słowacji. Spółka może pochwalić się kapitalizacją w wysokości ponad 4 mld zł. W marcu 2018 r. grupa Kruk poinformowała o nowych sukcesach, takich jak: wygranie przetargu na zakup wierzytelności o wartości nominalnej ok. 394 mln zł od Banku BGŻ BNP Paribas, przyjęcie oferty wiążącej nabycia 51% udziałów w spółce działającej w branży windykacyjnej we Włoszech oraz nabycie wierzytelności detalicznych i korporacyjnych o łącznej wartości ponad 330 mln zł od jednego z największych banków w Polsce. Informację o tym, o jaki bank chodzi, spółka zachowała na razie dla siebie.

 

FXMAG akcje obiecujący debiut na new connect - branża windykacyjna rośnie w siłę gpw newconnect catalyst debiut kruk getback 1

 Wykres Kruk - interwał miesięczny

 

Inną znaną spółką z branży windykacyjnej na GPW jest GetBack, znany w ostatnim czasie z dużej emisji akcji i problemu z pozyskaniem inwestora strategicznego.

GetBack debiutował na głównym parkiecie GPW w lipcu 2017 r. Cena emisyjna akcji wyniosła 18,50 zł. Początkowo spółka cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. W 2017 r. GetBack nabył wierzytelności o łącznej wartości ponad 2 mld zł. Spółka rozszerzyła swoją działalność poza granice Polski, nabywając portfele wierzytelności w Hiszpanii, Bułgarii i Skandynawii. Spółka nie cieszy się jednak obecnie powodzeniem u inwestorów ze względu na planowaną emisję akcji o wartości ok. 1 mld zł. Emisja ta ma na celu dalsze finansowanie wierzytelności, a także zmniejszenie zadłużenia samej spółki. Obecna cena akcji oscyluje w okolicach 6-7 zł.

 

FXMAG akcje obiecujący debiut na new connect - branża windykacyjna rośnie w siłę gpw newconnect catalyst debiut kruk getback 2

 Wykres GetBack - interwał dzienny

 

Oprócz tych dwóch najbardziej znanych spółek z branży windykacyjnej, na warszawskiej giełdzie jest jeszcze kilkanaście innych i pojawiają się kolejne. Przykładem tego jest ostatni debiut na New Connect.

 

Debiut FTI Profit

3 kwietnia zadebiutowała na New Connect spółka z branży windykacyjnej FTI Profit. Jest to 15 spółka z tej branży na warszawskiej giełdzie. FTI Profit jest 404 spółką notowaną na New Connect, a zarazem jest to drugi debiut na tym parkiecie w 2018 r.

Spółka może pochwalić się dobrym wynikiem finansowym i jego imponującym wzrostem w 2017 r. w stosunku do 2016 r. W 2016 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 325.938 zł, a w 2017 r. wzrosły do 2.834.978 zł. Zysk netto w 2016 r. wyniósł 60.796 zł, a w 2017 r. wzrósł do 517.584 zł.

Debiutu nie poprzedzała emisja nowych akcji. Do obrotu zostało wprowadzonych 1 mln akcji serii A, 4 mln akcji serii B oraz 5 mln akcji serii C. Znaczącym akcjonariuszem FTI Profit jest spółka Minos, będąca autoryzowanym doradcą na New Connect i rynku Catalyst. Minos ma 9,4% akcji FTI Profit.

Debiut był bardzo udany. Kurs odniesienia wynosił 0,62 zł. W momencie rozpoczęcia notowań o godzinie 11.30 kurs akcji na otwarciu osiągnął 0,95 zł, dając zarobić inwestorom 53%. Pod koniec sesji cena akcji wzrosła nawet do 1,42 zł.

 

FXMAG akcje obiecujący debiut na new connect - branża windykacyjna rośnie w siłę gpw newconnect catalyst debiut kruk getback 3

 Wykres FTI Profit - interwał 2 min.

 

Czym zajmuje się spółka i jakie plany ma na przyszłość?

FTI Profit SA została założona w 2015 r. Zajmuje się usługami finansowymi związanymi z obrotem i zarządzaniem wierzytelnościami. Podstawą działalności spółki jest zakup wierzytelności i odzyskiwanie ich na własny rachunek. FTI Profit specjalizuje się w nabywaniu wierzytelności masowych od dużych podmiotów, głównie banków, firm pożyczkowych, operatorów telekomunikacyjnych, operatorów telewizyjnych i internetowych. Nabywa także wierzytelności z tytułu ubezpieczeń, mandatów, opłat za media i inne o niskiej wartości zadłużenia. Przedmiotem zainteresowania spółki są nieprzedawnione wierzytelności, o określonych statystykach spłat, które dobrze rokują na kontynuację ich systematycznego regulowania przez dłużników w przyszłości. Zakup wierzytelności odbywa się w drodze przetargu lub złożenia przez spółkę indywidualnej oferty cenowej. Po nabyciu wierzytelności, spółka podejmuje działania na własny rachunek, zmierzające do odzyskania ich w całości lub części. 22 marca 2018 r. FTI Profit wydała komunikat o nabyciu portfela wierzytelności o wartości 1,2 mln zł od spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Strategia spółki obejmuje aktywne uczestnictwo w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami na rynku pierwotnym i wtórnym. Zarząd spółki zamierza kontynuować te działania, a także rozważa transakcje bilateralne typu kupna-sprzedaży z zewnętrznymi kontrahentami pojedynczych wierzytelności lub całych ich pakietów, po wcześniejszej analizie efektywności i stopy zwrotu. Spółka planuje też dalszy rozwój własnej infrastruktury teleinformatycznej, w tym narzędzi zabezpieczających dane osobowe i narzędzi wspierających działalność operacyjną – automatyzację procesów dochodzenia i monitorowania wierzytelności poprzez analizę dużych zbiorów danych i tworzenia szczegółowych raportów. Spółka bierze także pod uwagę zwiększenie bazy kapitałowej w przyszłości. W tym celu rozważa przeprowadzenie emisji obligacji i wprowadzenie ich na rynek Catalyst. W chwili obecnej spółka może pochwalić się niskim wskaźnikiem ogólnego zadłużenia - około 0,01.

Spółka ma duży potencjał rozwoju i jest interesującą alternatywą w stosunku do spółek, które od dłuższego czasu są już obecne na warszawskiej giełdzie.

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk