• Odbierz prezent
Lotos spółka

Przed sesją 30 kwietnia spółka paliwowa Lotos opublikowała wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one zgodne z oczekiwaniami. Spółka planuje też wypłatę dywidendy za 2018 r.

 

30 kwietnia przed sesją na GPW spółka Lotos przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 6,74 mld zł wobec 6,32 mld zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 362,3 mln zł wobec 447,8 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 172,5 mln zł wobec 320,8 mln w analogicznym kwartale 2018 r.

W komentarzu zarządu poinformowano o czynnikach mających wpływ na wyniki spółki. W segmencie produkcji i handlu, głównym czynnikiem wpływającym na wynik, był wyższy o około 9,4% poziom modelowej marży rafineryjnej przy maksymalnym wykorzystaniu mocy wytwórczych gdańskiej rafinerii. Wpłynął on na wypracowanie w tym segmencie zysku EBITDA LIFO w 1 kwartale 2019 r. na poziomie 433,3 mln zł (wzrost o 33,9% r/r).

W segmencie wydobywczym najważniejszym czynnikiem wpływającym na wynik był spadek r/r notowań gazu ziemnego o 21,8% oraz ropy naftowej o 5,9%. Miały one negatywny wpływ na wynik segmentu wydobywczego. Został on złagodzony wyższym wolumenem sprzedaży węglowodorów (o 4,2%).

Na wyniki spółki miały też wpływ kursy walut. Pozytywny wpływ wywarł wyższy o 11,5% średniokwartalny kurs dolara.

Na wtorkowej sesji na GPW w pierwszej godzinie handlu cena akcji spółki Lotos spadła o ponad 1%.

Warto dodać, że 29 kwietnia zarząd spółki Lotos przedstawił rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy za 2018 r. w wysokości 3 zł na akcję. Zarząd spółki zaproponował ustalenie dnia dywidendy na 12 września. Zostanie ona wypłacona 27 września.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk