• Odbierz prezent
Spółka cywilna będzie bardziej przyjazna
fot. Materiał partnera

Nowelizacja przepisów dotyczących spółki cywilnej, zaproponowana przez resort rozwoju i technologii, nie tylko uprości dostęp do informacji o spółce, ale też zmniejszy część formalności z nią związanych.

- Ważna podkreślenia jest propozycja wprowadzenia jednego wniosku obejmującego dotychczasowe formularze oraz tzw. ,,jednego okienka". Rejestrem docelowym spółki cywilnej będzie CEIDG. To dobry wybór, choćby z powodu sprawności tego rejestru i ze względu na nieodpłatność. Zatem przedsiębiorcy, czy też w ogóle obywatele, dostaną możliwość zapoznania się z wieloma informacjami na temat spółek cywilnych - w tym danymi dotyczącymi wspólników - w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Będzie także możliwość pobrania zaświadczenia o spółce cywilnej w postaci wydruku z CEIDG – mówi Adrian Zwoliński,  ekspert ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan.

Ciekawym rozwiązaniem jest też wprowadzenie uniwersalnego wzoru umowy spółki cywilnej. Zawarcie umowy przy wykorzystaniu tego wzoru będzie wymagało wypełnienia formularza udostępnionego w CEIDG i opatrzenia umowy przez wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym albo osobistym.

- Trudno ocenić funkcjonalność takiego rozwiązania - to okaże się w praktyce - natomiast pozostawienie tej opcji przedsiębiorcom jest dobrym kierunkiem, zwłaszcza jeśli chodzi o cyfryzację. Podobnie dobrym pomysłem, świadczącym o pragmatycznym i ewolucyjnym podejściu, jest skupienie się na tym etapie głównie na rozwiązaniach obejmujących przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, których to głównie dotyczy tematyka spółki cywilnej – dodaje Adrian Zwoliński.

Zaletą spółki cywilnej - będącej przecież umową - jest jej umowność, mniejszy poziom sformalizowania oraz możliwość realizacji różnej współpracy przez przedsiębiorców. Obecnie publicznie dostępne informacje dotyczące spółki cywilnej są rozproszone i niepełne. Nie sprzyja to transparentności np.: przy podejmowaniu współpracy gospodarczej z podmiotami wchodzącymi w skład spółki cywilnej. 


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk