• Sklep
  • Odbierz prezent
Cherrypick Games NewConnect spółki gamingowe

Spółka gamingowa Cherrypick Games sprzedała fińskiej spółce prawa do gry „My Hospital”. Jakie są warunki umowy i jakie korzyści będzie miała spółka z tej transakcji?

                                               

2 maja spółka Cherrypick Games poinformowała w komunikacie o sprzedaży praw do gry „My Hospital”. Spółka podpisała umowę, dotyczącą zmiany zasad dystrybucji gry „My Hospital” ze spółką Kuu Hubb Oy z siedzibą w Helsinkach. Zgodnie z zawartą umową, Kuu Hubb nabędzie wszystkie prawa do tej gry. Informacje o negocjacjach w sprawie tej umowy spółka Cherrypick Games podała już w lutym, natomiast 2 maja poinformowała o podpisaniu umowy.

W zamian za prawa do gry „My Hospital” Kuu Hubb zapłaci spółce Cherrypick Games wynagrodzenie w kwocie 2,6 mln euro płatne w 26 miesięcznych ratach począwszy od kwietnia 2019 r. W przypadku gdy Kuu Hubb uzyska zwrot tej kwoty z dochodów osiągniętych z gry, Cherrypick Games będzie posiadał 25% udziału w dalszych generowanych przez tę grę dochodach.

Fińska spółka Kuu Hubb koncentruje się na aplikacjach z potencjałem wzrostu i uzyskiwania dochodów. Spółka ta jest również dystrybutorem gry „My Hospital”. „My Hospital” to najbardziej znana produkcja Cherrypick Games, która odniosła duży sukces komercyjny w segmencie gier free-to-play na urządzenia mobilne. 

Umowa przewiduje również przejęcie przez Kuu Hubb kosztów utrzymania, marketingu i reklamy oraz kosztów oprogramowania, serwerów i usług telekomunikacyjnych, związanych z obsługą i publikacją gry. Spółka Cherrypick Games będzie natomiast utrzymywać zespół odpowiedzialny za rozwój gry My Hospital i prace rozwojowe w grze do końca czerwca 2021 roku, przy czym Kuu Hubb ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu prac związanych z rozwojem gry MyHospital przez Cherrypick Games i ich przejęciu przez siebie. 

Dotychczasowa współpraca obu spółek odbywała się na podstawie umowy dystrybucyjnej z dnia 9 czerwca 2017 roku, zgodnie z którą Kuu Hubb otrzymywał udział w dochodach z produktu MyHospital, a koszty utrzymywania i serwisowania gry ponosiła spółka Cherrypick Games.

Spółka Cherrypick Games jest notowana na NewConnect od listopada 2017 r. Pozyskane ze sprzedaży gry środki spółka planuje przeznaczyć na dalszy rozwój.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk