• Odbierz prezent
Spadkowy początek tygodnia na rynku ropy Brent i WTI. Wzrost importu miedzi do Chin
fot. freepik.com

Notowania ropy naftowej rozpoczęły bieżący tydzień od zniżki. Dzisiaj rano co prawda się ona nie pogłębia, jednak ceny ropy nie mają również siły – ani fundamentalnych podstaw – do wyraźnego odbicia w górę. Cena ropy WTI pozostaje poniżej 40 USD za baryłkę, a cena ropy Brent nie oddala się od 42 USD za baryłkę.

Większa presja podażowa na rynku ropy naftowej wynika z kilku czynników. Po pierwsze, w Stanach Zjednoczonych odnawia się produkcja ropy po wcześniejszej ewakuacji pracowników platform wiertniczych przed nadejściem huraganu Delta. Po drugie, strajk pracowników sektora naftowego Norwegii już się zakończył, co oznacza powrót do normalnej produkcji ropy w tym kraju. Po trzecie, w Libii trwa stopniowa odbudowa wydobycia po wcześniejszej wielomiesięcznej blokadzie, a niedawno przywrócono produkcję na największym polu naftowym w tym kraju.

Spadkowy początek tygodnia na rynku ropy Brent i WTI - 1

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Powyższe perspektywy wzrostu podaży ropy naftowej to jednak nie wszystko. Kolejnym istotnym problemem na rynku ropy naftowej są powracające pytania o perspektywy dla popytu na ten surowiec. Na razie są one mało optymistyczne, co wynika z rozprzestrzeniania się drugiej fali pandemii praktycznie na całym świecie, naciskiem na kraje Europy oraz środkową i zachodnią część Stanów Zjednoczonych. Powrót restrykcji oznacza przedłużającą się perspektywę obniżonego popytu na paliwa, czy to w transporcie lądowym, czy lotniczym.

Dzisiaj nie ulega wątpliwości to, że pandemia może zmienić rynek ropy naftowej na trwałe. Doprowadzi ona do obniżonego popytu na paliwa nie tylko w perspektywie najbliższych miesięcy, ale najprawdopodobniej także lat czy nawet dziesięcioleci. Koronawirus prawdopodobnie trwale zmieni styl pracy wielu osób, ucinając konieczność biznesowych podróży oraz dojeżdżania do pracy ze względu na pracę zdalną i coraz większą popularność konsultacji i konferencji online.

Spadkowy początek tygodnia na rynku ropy Brent i WTI - 2

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

MIEDŹ

Wzrost importu miedzi do Chin we wrześniu.

W poprzednim tygodniu na rynek miedzi powrócił optymizm, a notowania tego metalu w Stanach Zjednoczonych na nowo przekroczyły barierę na poziomie 3 USD za funt. Tym samym, cena miedzi dotarła do okolic tegorocznych maksimów.

Początek bieżącego tygodnia przynosi spadki, które częściowo wynikają z powiązaniem cen miedzi z wartością amerykańskiego dolara – delikatne odbicie USD w górę sprzyjało ruchowi spadkowemu notowań tego metalu. Na razie zniżka ma jednak niewielką dynamikę, więc spadki te w dużej mierze można potraktować jako odreagowanie techniczne po ubiegłotygodniowych zwyżkach.

Fundamentalnie, nadal na rynku miedzi nie brakuje optymistycznych informacji z Chin. Niedawno Państwo Środka zapowiedziało duże inwestycje w sieć energetyczną, do której wykorzystuje się ogromne ilości miedzi. Tymczasem dzisiaj na rynek napłynęły informacje o kolejnym wzroście importu miedzi do Chin.

Według oficjalnych danych, we wrześniu import miedzi do Chin znalazł się na poziomie 722,5 tysięcy ton. To zwyżka aż o ponad 8% w stosunku do sierpnia. Jest to także poziom już bardzo zbliżony do rekordu z lipca, wynoszącego nieco ponad 760 tys. ton. To również imponujący wynik na tle września 2019 roku (445 tys. ton).

Informacje z Chin w ostatnim czasie zaskakują na plus. Duży import miedzi, utrzymujący się nawet już bez wsparcia związanego z wcześniejszymi możliwościami arbitrażu, świadczy o postępującym wzroście aktywności w tamtejszym przemyśle. Im lepsza sytuacja gospodarcza Chin, tym lepiej dla cen miedzi, bowiem Państwo Środka generuje popyt na około połowę miedzi na świecie.

Spadkowy początek tygodnia na rynku ropy Brent i WTI - 3

Notowania miedzi w USA – dane dzienne

Nota prawna:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Notowania: ROPA NAFTOWA (WTI)

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/USOIL/

Dorota Sierakowska

Finansistka i przedsiębiorca. Analityk rynków surowcowych w DM BOŚ (zdobywczyni nagrody FxCuffs 2017 w kategorii Analityk Roku), wydawca i redaktor naczelna magazynu o inwestowaniu Trend. Regularnie wypowiada się w mediach na tematy związane z rynkami finansowymi. Pasjonatka podróży i poznawania świata, certyfikowany nurek i żeglarz.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk