• Odbierz prezent
SOLAR COMPANY S.A.: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki. (2021-07-22 17:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia:2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
SOLAR COMPANY S.A.
Temat
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) informuje, że działając na podstawie uchwały numer WZA.236/06/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych lub umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały podjął w dniu dzisiejszym decyzję o złożeniu wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia akcji Spółki na warunkach określonych w załączonym Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A.

Przedmiotem oferty nabycia akcji własnych Spółki jest nie więcej niż 593.700 sztuk (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji Solar Company S.A. oznaczonych kodem PLSLRCP00021, które na dzień ogłaszania Zaproszenia stanowią nie więcej niż 19,79% kapitału zakładowego Spółki.

Cena nabycia jednej akcji została ustalona przez Zarząd Spółki na 5,5 zł (słownie: pięć złotych i pięćdziesiąt groszy).

Akcje własne Spółki zostaną nabyte w celu ich umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Nabycie akcji własnych zostanie przeprowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:
• Termin ogłoszenia Zaproszenia: 22.07.2021 r.
• Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 26.07.2021 r.
• Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 09.08.2021 r.
• Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 13.08.2021 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabycia akcji własnych Spółki w ramach niniejszej oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna.
Załączniki
PlikOpis
r raport nr 17 załącznik nr 1 - zaproszenie.pdfZaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SOLAR COMPANY S.A.Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-315Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Torowa11
(ulica)(numer)
61 871 69 3161 871 69 31
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
779-10-19-139630371711
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-22
Stanisław Bogacki
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk