• Odbierz prezent
SOK: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 r. (2021-03-22 15:59)
fot. freepik.com
Zarząd Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego Spółki za III kwartał 2020 r. oraz protokół zmian zawierający treść zmienionych fragmentów w brzmieniu przed i po dokonaniu zmian.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż pierwotnie ww. raport okresowy przekazany został przez Spółkę w załączeniu do treści raportu EBI nr 12/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. Konieczność dokonania korekty podyktowana jest faktem, iż w ww. raporcie okresowym błędnie wskazano strukturę akcjonariatu Emitenta. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że pozostałe treść raportu kwartalnego nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-22 15:59:17Rafał SankowskiPrezes Zarządu
2021-03-22 15:59:17Bartosz MoniewskiWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk