• Odbierz prezent
SOHO DEVELOPMENT: Wstępne wyniki skupu akcji własnych Emitenta (2022-05-26 15:56)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
SOHO DEVELOPMENT
Temat
Wstępne wyniki skupu akcji własnych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje informacje otrzymane od Santander Biura Maklerskiego odnośnie wstępnych wyników rozliczenia skupu akcji własnych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2022 z dnia 12 maja 2022 r.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, w ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 22.579.724 akcji Spółki. Wobec powyższego przewidywana stopa alokacji będzie wynosiła ok. 26.5 %.

Spółka nabędzie łącznie 5.990.214 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście czternaście) akcji na okaziciela Spółki po cenie 3,27 PLN za jedną akcję tj. za łączną kwotę 19.6 mln PLN, pochodzącą z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r.

Planowane zawarcie transakcji oraz ich rozliczenie przypada na dzień 27 maja 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SOHO DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
SOHO DEVELOPMENTDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska25
(ulica)(numer)
022 323 19 00022 323 19 01
(telefon)(fax)
www.sohodevelopment.pl
(e-mail)(www)
5261029318010964606
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Maciej WandzelPrezes Zarządu
2022-05-26Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk