• Odbierz prezent
SOHO DEVELOPMENT: Aktualizacja informacji dotyczącej kontroli podatkowej (2021-03-02 18:17)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
SOHO DEVELOPMENT
Temat
Aktualizacja informacji dotyczącej kontroli podatkowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Soho Development S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika Emitenta informację o wydanej decyzji Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku o uchyleniu w całości decyzji organu pierwszej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Postępowanie podatkowe, do którego odnosiła się uchylona decyzja, dotyczy rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przez Soho Factory – spółkę zależną Emitenta, której Emitent jest następcą prawnym. Informacje o przebiegu postępowania publikowane były w raportach bieżących nr 10/2020, 11/2020 i 12/2020 oraz w ramach raportów okresowych.

Na niniejszą decyzję Naczelnika UCS w Białymstoku przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Po uzyskaniu opinii doradców podatkowych, Emitent podejmie decyzję co do dalszych działań w odniesieniu do przedmiotowego postępowania, o których Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)SOHO DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
SOHO DEVELOPMENTDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska25
(ulica)(numer)
022 323 19 00022 323 19 01
(telefon)(fax)
www.sohodevelopment.pl
(e-mail)(www)
5261029318010964606
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Maciej Wandzel
Prezes Zarządu
2021-03-02Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk