• Odbierz prezent
SoftBlue zapowiada publiczną emisję akcji z prawem poboru na ponad 10 mln zł

SoftBlue – notowany na NewConnect specjalista od nowych technologii – wzmacnia segment autorskich rozwiązań z obszaru IoT, który dedykuje przedsiębiorstwom z sektora przemysłowego. Spółka intensyfikuje działania związane m.in. z systemem służącym do zarządzania produkcją i energią – Autonomous Data Controler. Środki na rozwój oferty IoT SoftBlue chce pozyskać z publicznej emisji akcji zaplanowanej na styczeń 2021 roku. 23 grudnia br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podejmie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego SoftBlue.

- Z uwagi na to, że działamy na stabilnym i perspektywicznym rynku, podjęliśmy decyzję o poszerzeniu naszej oferty dedykowanej przedsiębiorstwom i zakładom przemysłowym, w tym fabrykom i firmom z sektora spożywczego. Aktualnie rozwijamy projekty z obszaru IoT, których celem jest podniesienie efektywności oraz oszczędności naszych klientów – mówi Michał Kierul, prezes SoftBlue SA. – Środki na rozwój kilku rozwiązań IoT będą pochodzić z planowanej na styczeń 2021 publicznej emisji akcji SoftBlue. Emisja akcji obejmować będzie łącznie nie więcej niż 46 801 250 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,22 zł za jedną akcję. Emisja zostanie przeprowadzona z prawem poboru dla aktualnych akcjonariuszy naszej spółki – informuje Michał Kierul.

Podczas WZA spółki, zwołanym na 23 grudnia br., podjęte zostaną uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego SoftBlue, poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla aktualnych akcjonariuszy, a tym samym wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu spółki (szczegóły w projektach uchwał spółki). Cena emisyjna akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Dzień poboru ustalono na 11 stycznia 2021 r. Informacje dotyczące NWZ dostępne są na nowej stronie spółki: https://softblue.pl/

SoftBlue działa m.in. w obszarze IoT. Wśród autorskich projektów spółki są: mobilna stacja do monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłem (smogobus) oraz system zdalnego monitoringu i analizy rozbioru wody, który stanowi połączenie rozwiązań IoT i zaawansowanej analityki danych. Pozwala on zoptymalizować wykorzystanie zasobów czystej wody oraz zmniejszyć koszty dystrybucji. Jednocześnie, jako prekursor tematyki antysmogowej w Polsce, SoftBlue jest autorem systemu AirDron, który dzięki wbudowanym specjalistycznym sensorom i czujnikom na bieżąco monitoruje stan zanieczyszczeń powietrza w Polsce.

Najnowszym rozwiązaniem firmy z dziedziny automatyki przemysłowej jest system do racjonalnego zarządzania produkcją i energią – Autonomous Data Controler. To nowoczesny rejestrator do lokalnego zbierania, rejestracji i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Urządzenie umożliwia zarówno akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych, jak również prezentację wyników analizy.– Urządzenie ADC zaprogramowaliśmy w taki sposób, aby pozwalało naszym klientom z sektora przemysłowego uzyskać oszczędność m.in. dzięki racjonalnemu zarządzaniu zużyciem maszyn, mediów, czy energii elektrycznej i cieplnej. To także system, który umożliwi firmom wizualizację danych w postaci dashboardów dostępnych przez Web-server oraz przekaże dane źródłowe udostępniane systemom nadrzędnym – komentuje Michał Kierul.

SoftBlue działa również w segmencie software oraz w obszarze badań naukowych. Spółka posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego, nadany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. W ramach działu B+R funkcjonują w pełni wyposażone i obsługiwane przez wykwalifikowaną kadrę laboratoria informatyczne, mechaniczne oraz elektroniczne. Spółka aktualnie intensyfikuje działania związane z budową inwestycji B+R – Centrum dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na 2021 r.

Więcej o rozwiązaniach IoT: Urządzenia do monitorowania smogu, do badania PM 10, PM 2.5 - SoftBlue

***

O spółce:

SoftBlue SA to innowacyjna spółka, która powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju.

SoftBlue prowadzi szereg działań mających na celu udogodnienia dla społeczeństwa oraz ochronę środowiska. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np.: SoftBlue Airdron.

Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.


Gaming. Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe dotyczące spółek gamingowych znajdujących się zarówno na rynku regulowanym GPW oraz NewConnet jak i spółek jeszcze nie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk