Advertisement
  • Odbierz prezent
SoftBlue z ponad czterokrotnymi przychodami netto r/r w Q1 2020 r

Ponad czterokrotny wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r odnotowało w pierwszym kwartale br. SoftBlue, notowany na NewConnect ekspert z dziedziny nowych technologii. W tym czasie zysk netto osiągnął wartość ponad 1,2 mln zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku spółka odnotowała stratę. Od stycznia do marca SoftBlue koncentrowało się na rozwoju biznesu firmy oraz jej spółek zależnych. W tym celu poszerzono działalność SoftBlue Mobility o działania dedykowane fotowoltaice. Zintensyfikowano także prace spółki Milisystem, tworzącej zaawansowane systemy IT dedykowane służbom mundurowym. W minionym kwartale spółka zawarła kilka znaczących umów z zagranicznymi partnerami, m.in. firmą Mimic (HK) Group Trading and Consulting z Hongkongu. Kontrakt dotyczy sprzedaży i dystrybucji systemu AirDron monitorującego parametry zanieczyszczeń powietrza. W pierwszym kwartale spółka otrzymała także informacje o zatwierdzeniu jej wniosków dot. projektów współfinansowanych z środków UE. Ponadto miniony kwartał związany był z wdrożeniem systemu Archiwum Dokumentacji Elektronicznej dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Dzięki temu SoftBlue z sukcesem otrzymała istotne referencje i zdobywa przewagę konkurencyjną.

- W pierwszym kwartale br. udało nam się wypracować ponad 340 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży netto, w porównaniu z pierwszymi miesiącami 2019 roku. Co istotne, osiągnęliśmy także wzrost zysku netto na poziomie 1,2 mln zł, kiedy w okresie analogicznym ubiegłego roku odnotowaliśmy 1,1, mln zł straty. – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA. – Miniony kwartał był dla nas okresem intensywnych prac, związanych z zapowiadanym na początku br. intensyfikacją działań dedykowanych rozwiązaniom w służbie społeczeństwu. Obecnie stawiamy na zwiększenie portfolio klientów i poszerzenie oferty AirDron, czyli zaawansowanego systemu monitorującego stan zanieczyszczeń w powietrzu. Nasi eksperci nie raz wykazali, że nasz system jest dokładniejszy od wszystkich dostępnych na rynku lokalnym i międzynarodowym urządzeń, m.in. dzięki jakości wykonania oraz metodologii detekcji – komentuje Michał Kierul.

W pierwszym kwartale SoftBlue postawiło na intensyfikację prac jej spółek zależnych, w tym Milisystem. Firma ta tworzy zaawansowane systemy IT wspierające m.in. proces szkolenia z korzystania z broni palnej przez służby mundurowe i obronne. SoftBlue ogłosiło również realizację poszerzenia profilu działań swojej drugiej spółki – Softblue Mobility. Spółka skupia się na łączeniu autorskich rozwiązań teleinformatycznych z nowoczesnymi metodami ochrony środowiska z dziedziny fotowoltaiki. W tej spółce zależnej SoftBlue posiada 50 proc. udziałów.

W lutym br. SoftBlue zawarło umowę z Mimic (HK) Group Trading and Consulting Co. z siedzibą w Hongkongu. Trzyletni kontrakt dotyczy sprzedaży i dystrybucji systemu profesjonalnej głowicy pomiarowej AirDron, umożliwiającego mierzenie parametrów stanu zanieczyszczeń w powietrzu.

Część projektów prowadzonych przez SoftBlue możliwa jest dzięki dotacjom unijnym. Spółka w minionym kwartale otrzymała pozytywne decyzje o przyznaniu jej dofinansowania z środków UE na badania naukowe w należącym do spółki Dziale Badań i Rozwoju. Mowa m.in. o projekcie Wdrożenie do oferty firmy Softblue innowacyjnego produktu – uniwersalnego systemu BMS, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. System BMS pozwala na kontrolę instalacji elektrycznej, grzewczej czy wentylacyjnej. Całkowita wartość projektu wynosiła niespełna 1,2 mln zł. Kolejnym programem współfinansowanym z środków unijnych był program opracowania nowatorskiej platformy internetowej EcoScan, dzięki której konsumenci żywności w prosty i przejrzysty sposób są w stanie zdobyć wiedzę o danym produkcie i jego składzie.

Koniec minionego kwartału spółka zamknęła decyzją budowy nowego Centrum Badawczo – Rozwojowego, służącego do optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Na ten cel SoftBlue otrzymała dofinansowanie z Departamentu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w wysokości ponad 5,4 mln zł. Wartość całej inwestycji wynosiła ponad 12 mln zł. – Od lat tworzymy rozwiązania ułatwiające prace zarówno podmiotów prywatnych, jak i publicznych. Projekt budowy nowego Centrum B+R to kolejne potwierdzenie, że nasze działania mają realny wpływ na wsparcie polskiej gospodarki. To nie koniec naszych działań. Kolejne miesiące przyniosą nam nowe rozwijające nasz biznes projekty. – dodaje Michał Kierul.

Ponadto istotnym zdarzeniem dla spółki w minionym kwartale było z sukcesem zakończone wdrożenie systemu Archiwum Dokumentacji Elektronicznej dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Wdrożenie to jest ważnym doświadczeniem oraz bazą na realizację kolejnych tego typu ogólnokrajowych kontraktów IT.

***

SoftBlue SA to innowacyjna spółka, która powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju.

SoftBlue prowadzi szereg działań mających na celu udogodnienia dla społeczeństwa oraz ochronę środowiska. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np.: SoftBlue Airdron

SoftBlue jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency).

Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Dodatkowych informacji udziela:

Ewa Mościcka

InnerValue Investor Relations

e.moscicka@innervalue.pl

+48 535 562 945


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk