• Odbierz prezent
SoftBlue wypracowało ponad 5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w 2019 roku

Ponad 5 mln zł przychodów ze sprzedaży netto wypracowało w 2019 roku SoftBlue – notowana na NewConnect spółka z obszaru nowych technologii. W tym czasie firma otrzymała status Centrum Badawczo–Rozwojowego oraz zawarła i zrealizowała kilka istotnych kontraktów biznesowych, m.in. z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Skarbem Państwa. Obecnie spółka wspiera realizację bydgoskiego Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

- 2019 rok zakończyliśmy z wynikami finansowymi na oczekiwanym poziomie. W tym czasie wypracowaliśmy przychody netto ze sprzedaży na poziomie ponad 5 mln zł. – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue. – Wiele środków zainwestowaliśmy w rozwój nasz, jak i naszych spółek zależnych – SoftBlue Mobility i Milisystem – przez co osiągnęliśmy stratę w wysokości 0,62 mln zł. Inwestowanie w biznes i jego rozwijanie to nasze główne cele. Dlatego w 2019 zawarliśmy szereg kontraktów biznesowych, co pozytywnie przełożyło się na naszą kondycję finansową już w widocznym pierwszym kwartale. komentuje Michał Kierul.


W najbliższych miesiącach spółka będzie kontynuowała założenia przyjętej strategii biznesowej, która opiera się na trzech filarach: komercjalizacji perspektywicznych pomysłów z branży technologicznej, ekspansji zagranicznej oraz komercjalizacji i opracowywaniu własnych projektów badawczo-rozwojowych. – W wyniku posiadanemu przez naszą spółkę statusu Centrum B+R, w naszej firmie powstają nowoczesne rozwiązania techniczne, które następnie są implementowane w projektach komercyjnych, dedykowanych potrzebom naszych klientów. – komentuje Michał Kierul.

Na początku 2019 roku SoftBlue współpracowało z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych. Przedmiotem zrealizowanego projektu było wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Kilka miesięcy później bydgoska spółka podpisała umowę ze Skarbem Państwa na wprowadzenie usługi wsparcia technicznego dla projektu o nazwie ,,Kronik@". – Świadczyliśmy w tym okresie kompleksowe usługi doradcze i usługi wsparcia technicznego, które wspomagają utworzenie miejsca do przechowywania elektronicznych zasobów kultury i nauki Ministerstwa Cyfryzacji. – dodaje.

W czwartym kwartale spółka rozpoczęła kontrakt z Kujawsko–Pomorską Agencją Innowacji. Dotyczy on zlecenia na opracowanie urządzenia technologicznego do ewidencji danych pomiarowych. Wartość projektu opiewa na 0,65 mln zł.

Koniec roku przyniósł spółce także pozytywne zatwierdzenie dofinansowania przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej programu budowy nowego Centrum B+R. Inwestycja powstanie w celu wsparcia efektywności pracy polskich zakładów produkcyjnych. Pozwoli także na racjonalne gospodarowanie wodą. Koszt inwestycji to 12 mln zł.

- Miniony rok to intensywny rozwój i sprzedaż produktów własnych, a w szczególności AirDron-a. Zrealizowaliśmy kilka istotnych umów w ramach projektów zleconych przez jednostki publiczne i prywatne. Jako prekursor tematyki antysmogowej w kraju, dostarczyliśmy nasz autorski system monitorujący AirDron do wielu polskich miast i gmin. Cieszę się, że mamy realny wpływ na poprawę kondycji powietrza. Wieloletni nakład pracy zapewnił nam doskonałą jakość naszych produktów w stosunku do produktów typu Low Cost, co dało nam i daje znaczną przewagę konkurencyjną – dodaje.

Obecnie SoftBlue wspiera realizację bydgoskiego Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR (wirtualna rzeczywistość) i AR (rozszerzona rzeczywistość). To wynik zawartego listu intencyjnego z firmą InventionMed. – Zawsze chętnie współtworzymy projekty skierowane na wykorzystanie zaawansowanych nowych technologii wspierających polskie biznesy. Cieszę się, że możemy wesprzeć naszych partnerów biznesowych przy rozpoczęciu prac rozwojowych i budowlanych ,,wirtualnego szpitala’’. W ramach kontraktu zapewnimy dostęp do zasobów technologicznych, niezbędnych do utworzenia inwestycji. – dodaje Michał Kierul. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju kwotą 16 mln zł.

***

SoftBlue to innowacyjna spółka, powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju, skupiający się na trzech głównych obszarach: biotechnologii, teleinformatyce oraz programowaniu.  SoftBlue prowadzi szereg działań mających na celu udogodnienia dla społeczeństwa oraz ochronę środowiska. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np.: SoftBlue Airdron. Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Dodatkowych informacji udziela:

Ewa Mościcka

InnerValue Investor Relations

e.moscicka@innervalue.pl

+48 535 562 945


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk